Tips redaksjonen
20.07.2015

iTAG Solutions introduserer RFID-baserte løsninger for sporing og kontroll i industrien

Behovet for å ha bedre kontroll med virksomhetskritiske eiendeler i industrien er stort. Ikke minst i de tilfeller der krav til periodisk kontroll, vedlikehold og utskiftninger er avgjørende både for operasjonell og kostnadsmessig effektivitet. Eller når slike eiendeler har en stor grad av mobilitet.

iTAG Solutions AS etableres nå i Norge som partner av Infochip US. Siden 2002 har Infochip utviklet og levert effektive sporingsløsninger basert på blant annet RFID-teknologi inklusiv spesialutviklede RFID-brikker beregnet på krevende omgivelser, programvare og tilhørende tjenester. Den egenutviklede og omfattende programvaren sikrer tilfredsstillelse av strenge kvalitet- og sikkerhetskrav. Den legger også til rette for et effektivt ”økosystem” med samarbeidende virksomheter. Totalt har selskapet 40 000 lisenstakere, og de har levert ca. 5 millioner RFID-brikker til flere typer kunder og bruksområder.

Partnerskap med iTAG Solutions
– Infochip utvider sin globale satsning gjennom partnerskap med iTAG Solutions AS. iTAG vil hjelpe oss med å betjene internasjonale kunder innenfor olje og gass, og i tillegg utvikle nye muligheter i Norge og Europa for øvrig. Selskapet bidrar med solid markeds- og teknologiforståelse og med en god erfaring med utnyttelse av IT-løsning for bedre utnyttelse av virksomhetens eiendeler, uttaler Tom Bamford, Vice President Channel Sales i Infochip.
   – Gjennom å ha ledet serviceorganisasjoner i forskjellige markedssegmenter over de siste 12 årene har jeg opparbeidet en solid forståelse for å kunne følge viktige eiendeler gjennom hele eiendelens levetid. Jeg er veldig fornøyd med å kunne introdusere Infochip på det norske og europeiske markedet. Vi vil tilby markedet og kundene en ledende, velutviklet og gjennomprøvd programvare inklusiv ekstremt holdbare RFID-brikker samt RFID-lesere fra ledende produsenter. Kundene vil enkelt og kostnadseffektivt kunne komme i gang med løsningen som sikrer deres eiendeler med omfattende muligheter for gjennomføring og kontroll med inspeksjoner, sertifikater og varslinger, sier Ruben Johansen, daglig leder i iTAG Solutions AS.

Barcom Holding
Barcom Holding AS tar også del i etableringen av iTAG Solutions. Barcom Holding omfatter virksomheter som tilfører blant annet RFID-kompetanse, programvare og service og support. Selskapet har siden etableringen i 1998 utviklet en solid kompetanse og erfaring innenfor produktmerking og datafangst. For å sikre god utnyttelse av tilgjengelig kompetanse vil iTAG Solutions samlokaliseres med selskapene i Barcom Holding.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1