Tips redaksjonen
26.09.2014

ZEB-konferansen 2014

Det siste innenfor forskning på framtidens bygg presenteres på årets ZEB-konferanse i Oslo 4. september «Nullutslippsbygg – et steg mot nullutslippssamfunnet».

Forskningssenteret ZEB utvikler materialer, komponenter, bygningskonsepter og metoder samt verktøy som kan medvirke til at fremtidens bygninger ikke bidrar til klimagassutslipp i løpet av levetiden. Gjennom sine industripartnere har forskningssenteret ZEB en unik mulighet til å teste ut både nye løsninger og produkter. 

Veien videre for byggenæringen
Blant temaene som tas opp på årets konferanse, er koblingen mellom privatbilen og boligen, bruken av nye produkter og materialer, tanker om veien videre for byggenæringen og erfaringer fra ZEB-pilotprosjektene Powerhouse Kjørbo, Håkonsvern, Multikomfort Larvik og boligområdet Ådland.
  – ZEB-senteret ser på mange aspekter ved framtidens bygg. På konferansen vil det bli presentert resultater fra forskningen som kan være nyttige for alle som ønsker å være oppdatert på det siste innenfor nullutslippsbygg, sier centre manager i ZEB, Anne Gunnarshaug Lien. 

Erfaringer fra pilotbygg
Blant pilotbyggene som presenteres, er Multikomfort Larvik på Ringsalsskogen ved Larvik som Brødrene Dahl og Optimera står bak. Pilotbygget skal være et opplæringssenter for Multikomfort-konseptet til de to selskapene. Multikomfort skal gjøre det enklere å bygge nytt og rehabilitere, også med energi- og miljøvennlige løsninger.
  Konseptet består av et sett tekniske løsninger og beskrivelser. Når myndighetene kommer med nye krav og standarder, innarbeides de i konseptet slik at rørleggere, byggmestere, entreprenører og andre håndverkere som bruker Multikomfort, alltid vil holde seg innenfor gjeldende regelverk.
  – Vår oppgave er å bringe løsninger fra forskningslaboratoriet ut til praktisk bruk, slik at ønskede miljøgevinster kan høstes. Med Mulitkomfort ønsker vi å gjøre det enkelt å forstå, selge, spesifisere, budsjettere og installere for små og store aktører i byggenæringen. I Multikomfort Larvik skal vi både demonstrere og gi opplæring i installasjon av teknologi på markedet i dag og teste ut morgendagens muligheter, sier leder for Multikomfort-satsingen i Optimera, Odd Treffen.
 
Konferansen arrangeres 4. september kl. 10.15–16.30 på Ullevål Business Class AS (UBC), Ullevål Stadion, Oslo. Se www.zeb.no for mer informasjon. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1