Tips redaksjonen
21.10.2016

Workinn knekte koden: tok i bruk SmartDok

Thor og Bjørnar Workinn AS er Tromsøs eldste maskinentreprenør. Selskapet kan se tilbake på en lang rekke spennende prosjekter som de har utført for både private og offentlige oppdragsgivere siden oppstarten i 1958. Men til tross for en imponerende fortid er det fremtiden for selskapet som ser lysest ut. En imponerende maskinpark, dyktige ansatte og ikke minst en svært god kontroll på prosjektene gjør Workinn til en maskinentreprenør en ikke kan komme utenom.

I dag består selskapet av 30 ansatte, som har kunnskap, utstyr og erfaring til å utføre et hvert oppdrag. Maskinparken til Workinn har vokst til rundt 30 maskiner.
   – Vi jobber primært etter anbudsprinsippet. Det innebærer i de fleste tilfeller oppdrag utlyst offentlig. Samtidig påtar vi oss oppdrag for private aktører. Oppdrag som veibygging, havneutbygging, massetransport, spesialtransport, VA og tomtearbeid er noe av det vi driver med, sier prosjektleder Kristian Strøm.

Mange og store prosjekter
Selskapet opererer primært i Troms, men tar også oppdrag utenfor fylkets grenser.
    – De siste årene har vi primært holdt oss i Troms fylke, men historisk sett har bedriften aldri vært redd for å bevege seg ut fra nærområdet. Bedriften har hatt oppdrag på Svalbard i forbindelse med flyplassutvidelse, i Finnmark i forbindelse med havneutbygging, flyplassutbygging, vegbygging og vindmøllepark. Vi har også hatt oppdrag lenger sør i landet, sier han.
   Blant oppdragene bare de siste tre årene har selskapet gjennomført betydelige prosjekter som fjernvarmeutbygging på Tromsøya, bygging av molo med bakarealer i Breivika, bygging av molo på Sommarøy, utfylling av molo på Skattøya, veiutbygging på Grøtsund, utbygging av VVA på Reinøya og inkludert havn, moloer, mudring og frontfyllingsarbeid og grunnarbeid ved Pingvinhotellet UNN i Tromsø.

Kontroll på prosjektene
Prosjektene nevnt over er alle betydelige prosjekter som krever stram oppfølging og god dokumentasjon. Workinn har knekt koden. For å få full kontroll over timeregistrering, prosjektoppfølging og dokumentasjon tok Workinn i bruk datafangstapplikasjonen SmartDok i slutten av 2011.
   – Det har hjulpet svært mye i forbindelse med dokumentasjon og kvalitetssikring av flere av våre prosjektet. Når man i tillegg har oppdragsgiver spesifisert i SmartDok er det mulig å oversende all dokumentasjon fortløpende etter hvert som man utfører dokumentasjonen.  Det er helt topp, sier en fornøyd prosjektleder.
   – For å få god kontroll over registrering av timer, oppfølging av prosjekt og god dokumentasjon var det nesten en nødvendighet å investere i et slikt system, sier Strøm
Etter at Workinn tok i bruk SmartDok har hverdagen blitt enklere.
   – Det har blitt enklere å ha daglig kontroll på det som skjer ute i felten, slår Strøm fast.
   – Bruken av SmartDok har ført med seg fortløpende oppfølging og mer systematisk prosjektregistrering, samtidig har det blitt lettere å kjøre lønn da attesterte timer sendes rett til regnskapskontoret med et tastetrykk, avslører Strøm til slutt.

Praktisk ved nyansettelse
En annen fordel med bruk av SmartDok som Workinn har oppdaget, er at nyansatte kjenner til løsningen fra før av.
   – Vi har mye nytte av SmartDok i forbindelse med nyansettelse av personell. Mange har brukt systemet fra før av og skjønner hva det går ut på. Vi sparer tid på opplæring og vi kan i tillegg få noen tips og triks fra den nyansatte om hvordan bruke løsningen enda mer effektivt, sier Erlend Workinn.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1