Tips redaksjonen
18.04.2017

Weber radonsystem

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3 ).

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyede radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. I en bygning som ikke er tett mot grunnen, vil den radonholdige jordlufta kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften.
   En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt, plast eller gummi.
Radonmembraner legges i gulvkonstruksjonen og deles inn i bruksgrupper etter hvor i konstruksjonen de er beregnet for å ligge. I tillegg til radonmembranen benytter man tilhørende produkter, for eksempel teip og tettemasse. Det er viktig at disse produktene hører til radonmembranen, da de til sammen utgjør en produktserie. SINTEF Byggforsk tester både radonmembran og tilhørende produkter som del av en teknisk godkjenning.
   Weber opplyser at de kan tilby et radonsystem som sikrer et godt inneklima. Det er en komplett løsning med både foliesystem og radonbrønnsystem. Det er utviklet spesielt for nordisk klima og oppgis å tåle fukt og kulde svært godt. Det er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Systemet er godkjent av SINTEF Byggforsk. Godkjenningen omfatter en rekke tester som inkluderer radonsperren med tilhørende produkter.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1