Tips redaksjonen
02.03.2015

Wärtsilä skriver kontrakt med Maersk Supply Service

Wärtsilä har signert kontrakt med Maersk Supply Service AS om levering av fremdriftssystem og elektro- og automasjonssystem til seks ankerhåndteringsskip som skal bygges ved Kleven. Kontrakten ble undertegnet i november og inneholder også en opsjon på ytterligere fire skip.

Leveransen gir blant annet jobb til selskapets ansatte innenfor elektro- og automasjon på Stord i godt over ett år. Propellene skal utvikles på Rubbestadneset.
   – I et vanskelig marked er det selvsagt veldig gledelig å signere så store kontrakter. Særlig gledelig er det at kunden er Maersk, som er verdens største rederi, med et stort byggeprogram.  Vi har jobbet i flere år for å bli leverandør til dette rederiet, sier salgsansvarlig for kontrakten, Harald Tillung.

Til offshoreoperasjoner
De 95 meter lange skipene skal brukes på offshoreoperasjoner på dypt vann der faktorer som pålitelighet, sikkerhet og oppetid er svært viktig. Wärtsilä skal levere komplett kraftgenereringssystem, elektrisk distribusjonssystem og frekvensomformere, automasjonssystem og fremdriftssystem. Den delen som Wärtsilä i Norge skal levere, omfatter engineering av propellene samt komplette elektro- og automasjonsløsninger. Alle systemene blir integrert for å gi optimal effekt, fleksibilitet og redundans, samtidig som de gir lave driftsutgifter og minimal miljøpåvirkning. I tillegg skal Wärtsilä levere prosjektledelse og engineeringstjenester og sørge for igangkjøring av utstyret. Skipenes kraftløsning vil bli basert på den nyeste versjonen av generatorsettene Wärtsilä 32 og Wärtsilä 20.
   Elektro- og automasjonssystemet er basert på Wärtsiläs Low Loss Concept (LLC) for elektriske fremdrift. Konseptet forbedrer energieffektiviteten, gir svært høy redundans og bidrar til at fartøyene oppnår høyest mulig ERN (Environmental Regularity Number). ERN er en måling på fartøyets evne til å opprettholde posisjon og normal drift under visse typer værforhold. 

Optimal driftssikkerhet
Fremdriftssystemet inkluderer to vridbare Wärtsilä-propeller (CPP) og fem tverrstilte thrustere. Å få alle systemene levert og integrert av én enkelt leverandør sikrer optimal driftseffektivitet, noe som gjør at både eier og verft sparer tid og penger.
   – Etter hvert som olje- og gassleting beveger seg mot dypere farvann og stadig mer utfordrende forhold, legges det større og større vekt på effektive og pålitelige fartøy med lave driftskostnader og minimal miljøpåvirkning. Dette er årsaken til at Wärtsiläs integrerte løsninger er valgt for disse skipene, sier Magnus Miemois, Vice President, Solutions, Wärtsilä Ship Power.
   – Fartøyene er utformet med utgangspunkt i behovet for å utføre sikre og effektive operasjoner. Vi har for eksempel valgt Wärtsiläs integrerte drivstoffeffektive og fleksible fremdriftssystem for å få den ytelsen vi trenger. Integreringsevnen gir god drivstofføkonomi, lave utslipp og svært gode evner innenfor dynamisk posisjonering, sier leder for spesialprosjekter og nybygg i Maersk Supply Service, Peter Kragh Jacobsen.
   De seks første fartøyene skal etter planen leveres mellom fjerde kvartal 2016 og tredje kvartal 2017. Dersom opsjonen blir tatt i bruk, vil de ytterligere fire skipene bli levert i begynnelsen av 2018.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1