Tips redaksjonen
21.10.2016

Wärtsilä presenterer sine visjoner for fremtidens skipsfart

Wärtsilä går nå ut med sine visjoner for hvordan fremtiden til skipsfarten vil se ut. Arbeidet med visjonene kommer som et resultat av den uunngåelige effekten som verdens voksende energibehov og de stadig strengere miljøreguleringene har på skipsfarten. Videre har Wärtsilä vurdert ulike trender, som delingsøkonomier, nye forretningsmodeller gjort mulige gjennom det digitale universet, den store veksten i energilagrinskapasiteten samt nye rimeligere «grønne» energikilder, ettersom disse representerer både utfordringer og muligheter for fremtidig skipsfart.

– Vi tar innover oss de utfordringene som kommer som et resultat av utviklinger i samfunnet. Wärtsilä øker farten på utviklingsarbeidet sitt, ikke bare internt, men også i samarbeid med våre kunder og partnere, slik at industrien kan være sikker på å ha klare de teknologiene som trengs for å møte de nye kravene, sier Roger Holm, President, Wärtsilä Marine Solutions.
   I sin Visions of Future Shipping-avhandling presenterer Wärtsilä ulike scenarier som kan forme måten rederier opererer på i fremtiden. Disse scenarioene er identifisert under ulike navn som følger:

CONVOY
Ved å dra nytte av avansert kommunikasjon mellom autonome komponenter, systemer og fartøy kan skipsflåter opereres i konvoier. Ved å optimalisere driften på denne måten kan man oppnå en reduksjon i drivstofforbruk ettersom fartøyene som går bak ledefartøyet møter mindre motstand i vannet.
   Gjennom bruk av selvkjørende systemer, kunstig intelligens og avansert kommunikasjon, ser en videre for seg at skipene i konvoien kan opereres med mindre mannskap.

ZERO – flytende distribusjonsøyer
Et annet scenario skildrer kunstige øyer langs hovedfartsårene til havs der man produserer utslippsfri drivstoff fra solenergi eller vindkraft. Produksjon av ren energi er i ferd med å bli et globalt krav, og dette vil påvirke skipsfarten mer og mer i tiden som kommer.

Exergo – ubegrenset energilagring
Store investeringer i andre deler av industrien driver utviklingen av energilagring gjennom batteriteknologi fremover. Wärtsilä tror at energitettheten i batterier vil øke betraktelig de neste årene. Dette vil gjøre skip i stand til å opererer stille og uten eksosutslipp i sensitive områder.

Z3 – grønn energi
Dette konseptet ser for seg levering av fremdriftsenergi på en «det jeg trenger»-basis. Her ser Wärtsilä for seg å være leverandør av pålitelig og utslippsfri energi til kunde ut fra forbruk, uten at kunden må investere i utstyr. Forutsetningen for denne løsningen er svært pålitelige energikilder og overvåkning fra land gjennom avansert kommunikasjon.

LIITOS – deling av ressurser
Dersom alle globale operatører hadde tilgang til samme informasjon, ville en for eksempel sikret at ingen containerskip seiler uten last. Ved at informasjon er tilgjengelig for alle, vil mellommenn blir overflødige, og industrien effektiviseres. Slik informasjonsdeling kan muliggjøres ved avansert kommunikasjon og bruk av nye digitale verktøy.

BEAN to CUP – produksjon under overfart
En dag kan det bli vanlig at fabrikkskip foredler råvarer mens de transporterer materialer fra et marked til et annet. I tillegg til å spare verdifull tid kan konseptet ha betydelige finansielle gevinster. For eksempel kan kaffebønner som blir transportert til Europa eller Asia fra Sør-Amerika, bli bearbeidet under overfarten slik at det ferdige produktet er tilgjengelig når skipet ankommer havn. På samme måte kan kvaliteten på for eksempel landbruksvarer bli forbedret ved at skipet begynner bearbeidingen rett etter høsting.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1