Tips redaksjonen
25.09.2014

Wärtsilä-løsning til verdens største spar-plattform

Den nye spar-plattformen som skal bygges for Statoils Asta Hansteen felt på norskekysten, vil utstyres med Wärtsila sitt Inertgass-system (Wärtsilä’s Inert Gas) og nitrogen-generator system (Nitrogen Generator).

Kontrakten ble signert første kvartal 2014 med Hyundai Heavy Industries (HHI) i Sør-Korea, verftet som skal bygge plattformen.  

Konstruksjon av titan
Inertgass-systemet til Wärtsilä vil hovedsakelig være konstruert av titan. Titan ble foretrukket på grunn av materialets overlegne korrosjonsmotstand i forhold til sjøvann. Dette er første gang titan er brukt i et lignende system. 
  Wärtsiläs lange erfaring og tekniske kompetanse innenfor gasshåndteringssystemer var den avgjørende faktoren i tildelingen av kontrakten. Andre viktige faktorer var bruken av et ukonvensjonelt materiale, som titan, i konstruksjonen av inertgassgeneratoren samt systemets betydelige støyreduserende kvaliteter. 

Nitrogengass
Inertgassgeneratoren til Wärtsilä er hovedsakelig designet for å produsere CO2, som skal skape en sikker atmosfære i tanker og rørledninger, som igjen minimaliserer risikoen for eksplosjon. Inertgass er en dekkgass som brukes når man ønsker at en spesiell kjemisk reaksjon ikke skal skje, inert vil si «ikke aktiv». 
  Wärtsilä sin nitrogengeneratorpakke vil generere, eller lage, ren nitrogengass. Denne brukes til en rekke formål, for eksempel til spyling av rørledninger og for å hindre fortettning av gass i kompressorer.  

Komplekst prosjekt
– Dette er en viktig og prestisjefylt kontrakt for Wärtsilä. Prosjektet er ekstremt komplekst, og det var behov for en løsning som var virkelig enestående, noe som bruken av titan viser. Vår sterke kompetanse og avanserte teknologi har ikke bare gjort denne løsningen mulig, men også gjort den pålitelig og effektiv, sier Juha Kytölä, Vice President Environmental Solutions, Wärtsilä Ship Power. 

Største sparplattform noensinne
Med en skroglengde på 198 meter vil den nye sparplattformen være den største som noensinne er bygd og den første som skal installeres på den norske kontinentalsokkelen. En sparplattform er en flytende oljeplattform som utfører boring, produksjon og lagringsoperasjoner i områder med svært dypt vann. Slike produksjonsplattformer er de siste årene utviklet som et alternativ til konvensjonelle plattformer.
  Den nye spar-plattformen til Aasta Hansteen feltet vil bestå av en vertikal sylinder som støtter et vanlig dekk med prosessanlegg, boligkvarter og andre fasiliteter, der installasjonen vil bli festet til havbunnen. Utbyggingskonseptet omfatter to brønnrammer med fire brønner på hver og en satellitt med en enkelt brønn. Plattformen vil ha en lagringsenhet for kondensat og et gassprosesseringsanlegg med en kapasitet på 812 mmcf/d. Gassen vil bli eksportert gjennom en 483 kilometer lang rørledning fra feltet til et landanlegg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1