Tips redaksjonen
25.09.2014

Wärtsilä leverer separasjonsteknologi for tre felt i Nordsjøen

Wärtsilä har inngått tre kontrakter med Aker Midsund for levering av separasjonsteknologien Vessel Internal Electrostatic Coalescer (VIEC) til oljefeltene Gina Krog, Mariner og Ivar Aasen i Nordsjøen. VIEC forbedrer hastigheten og effektiviteten av olje- og vannseparasjon på en miljømessig og forsvarlig måte. Systemene er planlagt ferdig levert innen august i 2014.

Aker Midsund AS leverer separasjonsutstyr for alle tre prosjektene. For hvert prosjekt vil Wärtsilä levere et komplett VIEC-system med alle nødvendige elementer, blant annet kabler og rør, rustfrie stålrammer og andre elementer, inkludert strømdistribusjon. Systemene vil forbedre olje- og vannkvaliteten betydelig. 
  – Wärtsilä fortsetter å utvikle nye og innovative produkter for å gjøre separasjon av olje og vann mer effektivt, kostnadseffektiv og miljøvennlig. Wärtsiläs VIEC-teknologi tilbyr en rekke fordeler, spesielt lavere investerings- og driftskostnader, sier Tore Lunde, direktør i Wärtsilä Gas Solutions. 
  Når det gjelder konvensjonelle separatorer, er oppvarming, kjemikalier og flere fartøy ofte nødvendig for å håndtere vanskelige og stabile emulsjoner. Slike løsninger skaper høye driftskostnader og er en belastning på miljøet. Wärtsiläs VIEC bryter emulsjonen uten overdreven bruk av kjemikalier eller varme og øker dermed produksjonen, reduserer kostnader og fremmer miljømessig bærekraft. Før utviklingen av VIEC var elektrostatisk væskeutskiller-teknologi utilgjengelig for bruk i innløpsseparatorer. 

Wärtsiläs Vessel Internal Electrostatic Coalescer
Wärtsiläs Vessel Internal Electrostatic Koalescer (VIEC) er egnet for installasjoner både offshore og onshore og forbedrer kvaliteten på olje og produsert vann. VIEC løser problemene som ofte forbindes med emulsjon og separatorers kapasitetsgrenser. Det forbedrer hastigheten og effektiviteten av separasjonsprosessen ved å tvinge små vanndråper til å fusjonere og danne større, raskere sedimenter dråper.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1