Tips redaksjonen
06.04.2016

Wärtsilä leverer Skandinavias største biogassanlegg

Wärtsilä er tildelt kontrakt på leveranse av et anlegg for produksjon av flytende biogass.

Biogassen skal brukes som drivstoff for offentlige kollektivkjøretøy, hovedsakelig i Norge.
   Kontrakten er signert med Purac Puregas AB, som har base i Kalmar, Sverige. Anlegget blir Skandinavias største produksjonsanlegg av flytende biogass.
   Wärtsiä-anlegget skal installeres vegg-i-vegg med Skogn papirfabrikk og vil omdanne renset biogass fra oppdretts- og papiravfall til flytende drivstoff. Væsken vil kjøles ned til minus 160 grader og lagres i isolerte tanker.

Reduserer utslipp
Biogass er et viktig virkemiddel for å få ned utslippene fra veitrafikken. Miljøfordelene ved å levere fornybar flytende biogass blir forsterket av det faktum at utslippene av svoveloksid (SOx) nærmest er eliminert, og at produksjonsprosessen er CO2-nøytral.
   – Wärtsilä er veldig glade for å vinne denne kontrakten, der vår beviste teknologi er blitt tilpasset kundens behov. Systemet er energieffektivt og gir lave driftskostnader. Videre er miljøavtrykket minimalt. Ved å muliggjøre lønnsomme prosjekter for mindre gassanlegg, er vi en medhjelper for EU mot målet om at andelen fornybare drivstoffkilder skal være 10 prosent innen 2020, sier Timo Koponen, Vice President, Wärtsilä Marine Solutions.

Godt drivstoffalternativ
Flytende biogass har et høyt energiinnhold og er derfor et godt drivstoffalternativ for tungtrafikken i forhold til komprimert gass.
   – Vi forventer stor etterspørsel i et raskt voksende marked for flytende biogass. Wärtsiläs biogassanlegg representerer et viktig steg framover når det gjelder å realisere dette potensialet. Drivstoffet kan produseres økonomisk og bærekraftig, noe som var den viktigste faktoren i tildelingen av denne kontrakten, sier Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft AS.

25 tonn hver dag
– Anlegget på Skogn skal driftes privat og vil, med en kapasitet på 25 tonn flytende biogass per dag, være det største av sitt slag i Skandinavia. Anlegget er en game-changer innenfor biogassmarkedet, sier Øystein Ihler, Utviklingsdirektør i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, (EGE).
   Wärtsiläs systemleveranse og installeringen av anlegget har en tidsramme på bare 15 måneder.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1