Tips redaksjonen
20.07.2015

Wärtsilä lanserer ny og forbedret PSV-design

På bakgrunn av nye lover og reguleringer som påvirker markedet for forsyningsskip (PSV), lanserte Wärtsilä en nytt og forbedret PSV-design under årets Nor-Shipping-messe i Oslo. Den nye designen bygger på Wärtsiläs lange erfaring og gode resultater innenfor PSV-segmentet og vektlegger økt kostnadseffektivitet, innovasjon og redusert miljørisiko.

PSV-designen muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk enn andre eksisterende forsyningsskip på markedet. Sammenlignet med dagens PSV-design er den nye designen oppdatert med viktige forbedringer på de fleste områder. Forbedringene inkluderer optimalisert drift gjennom samspill mellom batteri og motor, optimalisert overbygg og mast-design for en mer kostnadseffektiv byggeprosess, kapasitet til å frakte opp til 1200 m3 av type II-kjemikalier i tråd med nye forskrifter, betydelig forbedret sikt fra broen, bedre innkvarteringsordninger, redusert støy og vibrasjon, forbedret stabilitet i høy sjø, en hoveddekkdesign som optimaliserer dimensjonene til dekket og resirkulering i klimaanlegget for å spare energi. Videre gir en kombinert eksosrenser og lyddemper betydelig plassbesparing, samt at ny plassering av motorrommet eliminerer ett dekk med komplett A60-isolering.
   – Wärtsilä Ship Design hever kontinuerlig standarden for effektivitet og bærekraft innenfor shipping. Den nye og topp moderne PSV-designen er nok et eksempel på dette. Vi er ledende innenfor design av forsyningsskip for Nordsjøen, og selskapets omfattende erfaring og kompetanse reflekteres i våre designer, sier Riku-Pekka Hägg, visepresident i Wärtsilä Ship Design. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1