Tips redaksjonen
13.06.2016

Wärtsilä- kontrakt for omfattende skipsløsning

Wärtsilä har signert kontrakt med det polske verftet Remontowa S.A. for leveranse av en omfattende løsning bestående av motor, framdriftsmaskineri, integrert automasjonssystem og gasshåndteringssystem for oppgraderingen av to ferger og ombyggingen av disse til LNG-drift. Fergene Spirit of British Columbia og Spirit of Vancouver er flaggskipene til fergeselskapet British Columbia Ferry Services som er basert i Victoria i Canada. Kontrakten ble signert i mars 2016.

– Bredden av utstyret som trengs for denne jobben, setter store krav til systemintegrasjon og LNG-erfaring, og vi mener at Wärtsilä er en av de beste i bransjen innenfor disse områdene, sier Mark Wilson, Vice President, Engineering i BC Ferries.
   Kontrakten innebærer mye jobb for Wärtsiläs virksomhet i Norge. Automasjonssystemene og kontrollsystemene skal leveres fra Wärtsilä på Stord. Totalt fire girbokser skal engineeres på selskapets kontorer på Rubbestadneset.

Bærekraftig LNG-drift
– Vi gratulerer British Columbia Ferry Services med beslutningen om å gjøre disse to skipene miljømessig bærekraftige ved å bygge dem om til LNG-drift. Vi er også veldig glade for å jobbe på et stort prosjekt sammen med Remontowa, som vi har hatt et godt samarbeid med tidligere, sier Aaron Bresnahan, Vice President, Sales, i Wärtsilä Marine Solutions.
   – Dette er et omfattende prosjekt som involverer både oppgraderingen av skipene for å bedre ytelsen og ombyggingen til gassdrift. Vi har jobbet med Wärtsilä tidligere og har god tillit til selskapets løsninger og evner, sier Lucjan Falkiewicz, som er Remontowa sin prosjektleder for BC Ferries-prosjektet.

Wärtsilä-pakken
Wärtsilä-pakken inkluderer fire Wärtsilä 34DF dual-fuel motorer med gasshåndteringssystemer, integrert automasjonssystem og kraftstyringssystemer, Wärtsiläs Pro-Touch kontrollsystem, kraftoverføringssystem med to gir, Wärtsiläs LNGPac-system for lagring og håndtering av LNG, Wärtsilä-ror, personell på verft, integrasjonsarbeid og opplæring av mannskap. Oppgraderingsarbeidet omfatter fornyelse av komponenter på akselhylsen, overhalling av propellnav, redesign av propellbladene, overhaling av oljefordelingssystemet samt fornying av baugthrustere og elektromotorer.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1