Tips redaksjonen
04.05.2017

Vrak bilen med god samvittighet – 95 prosent blir nemlig gjenvunnet

Årlig vrakes det ca. 140 000 tusen biler i Norge. Bilene som vrakes, er som regel ti år eller eldre og vrakes fordi de har feil og mangler som er dyre å utbedre. De samme feilene og manglene representerer ofte en miljørisiko, så i tillegg til å spare penger, sparer man miljøet ved å levere gamle, defekte biler til vraking. Hele 95 prosent av bilen blir nemlig gjenvunnet.

Strenge krav til mottakene
Myndighetene stiller strenge krav til de som tar imot vrakbiler. Et av dem er at 95 prosent av bilen skal gjenvinnes. For å klare dette kravet må bilene miljøsaneres for miljøfarlige komponenter før materialene i bilen gjenvinnes. Miljøsaneringen foregår i flere trinn. Aller først fjernes kjøretøyets batteri. Bilen tømmes så for alle miljøfarlige væsker som oljer, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, glykol og airconditionvæske. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Deretter fjernes dekk fra felg. Dekkene behandles videre i dekkretursystemet, mens felgene gjenvinnes til nytt jern og metall. På noen bilmottak fjernes også bildeler som kan gjenbrukes i andre biler.

Vrakdeler blir nye produkter
Det som er igjen av kjøretøyet etter miljøsaneringen, presses sammen og sendes til fragmentering. Etter fragmenteringen skilles de ulike materialene fra hverandre slik at de kan gjenvinnes. Materialer fra vrakede biler inngår i produkter vi omgir oss med til daglig slik som ledninger, kontormøbler, aluminiumsbokser, autovern, kumlokk og mye mer.
   I 2015 ble 1,2 millioner liter bensin og 430 000 liter diesel tappet fra de kasserte bilene som gikk gjennom det godkjent retursystemet i Norge. Det tilsvarer drivstoff nok til å kjøre 825 ganger rundt jorden. I tillegg ble 110 000 tonn jern og stål og over 12 000 tonn aluminium gjenvunnet.

Penger å spare
Når du vraker bilen din på en godkjent bilmottak, får du vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket. Bilmottaket vil sende vrakmeldingen til Skatteetaten, og du får automatisk refundert åravgiften.
   I tillegg får du 3000 kr i vrakpant for bilen din. Vrakpanten utbetales enten av det godkjente bilmottaket når du leverer bilen, eller du kan få pengene igjen via Skattetaten. De fleste velger å få beløpet utbetalt når det leverer bilen, men det er viktig å være klar over at man normalt ikke får utbetalt 3000 kr i kontanter fordi kontanter kan bidra til økonomisk kriminalitet. Det vanligste er derfor å få et kontantkort som man hever beløpet med i en minibank. Ved innlevering av bilen må kjennemerket dokumenteres med f.eks. vognkort, kvittering for innleverte skilter eller forsikringspapirer, og man må legitimere seg.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1