Tips redaksjonen
31.08.2015

Vogntog Bergen–Stavanger kan snart fraktes sjøveien

Regjeringen har lansert et høringsforslag som åpner for at vogntog kan transporteres med Fjord Line mellom Bergen og Stavanger.

På grunn av dagens moms- og avgiftsregler seiler Fjord Line med ledig kapasitet mellom vestlandsbyene tilsvarende 34 000 vogntog årlig. Mellom Stavanger og Hirtshals har skipenes cargodekk fullt belegg.
   Fjord Line kan årlig frakte om lag 34 000 vogntog mellom vestlandsbyene og har siden søknad ble sendt den 25. februar 2013, arbeidet iherdig for å få på plass den løsningen som det nå legges opp til. At myndighetene nå endelig kommer med forslag til løsning, er svært positivt, sier konsernsjef i Fjord Line, Rickard Ternblom.
   – Dette er virkelig en stor og gledelig nyhet. Når mer gods snart kan fraktes sjøveien med Fjord Lines miljøvennlige LNG-drevne cruiseferger, innebærer det lavere klimautslipp, tryggere trafikk, mindre slitasje på veiene og en lettere hverdag for mange bedrifter i regionen, sier Rickard Ternblom.
   – Dette har vært en lang prosess som endelig ser ut å få et positivt utfall. Det er dårlig bedrifts- og samfunnsøkonomi ikke å benytte den ledige kapasiteten på skipene som uansett seiler mellom Stavanger og Bergen, avslutter konsernsjef i Fjord Line, Rickard Ternblom.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1