Tips redaksjonen
20.03.2020

-Vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer

Innbyggerne i Ålesund kan nå glede seg over en gavepakke fra Asplan Viaks byplanleggere: en digital sykkelportal for den nye storkommunen

Asplan Viaks digitale sykkelkart er har løyper for alle, enten det er søndagstur med familien eller du skal ut på langtur. Foto: Trine Klemetsen

Våre «sykkelplanleggere» har samme ambisjon som nasjonale føringer, de vil at flere av oss skal sykle.
   Etter kommunesammenslåingen trådte i kraft ved nyttår, tok byplanleggerne i Ålesund derfor grep om styret og lanserer nå digitalt sykkelkart for nye Ålesund.
   - Sykkelkartet viser aktuelle traseer, ruter og infrastruktur for syklende. Vi har analysert tilgjengelighet med sykkel og vi har en løsning der syklister kan dele tilbakemeldinger som også blir synlige i kartet, forteller Asplan Viaks byplanlegger, Geir Egilsson.
   En løsning som ifølge Egilsson vil fungere like bra enten man sitter på PC hjemme, eller om man bruker kartet fra mobiltelefonen ute på tur.  
   I sykkelportalen finnes også interessant og relevant informasjon om sykkel som transportmiddel i Ålesund. Her vil Ålesunds befolkning finne små analyser, intervjuer og relevant informasjon. Visste du forresten at klimaet i Ålesund ikke er så ulikt de beste sykkelbyene i verden?

På sykkel i nye Ålesund
Ålesund er plassert på bunnen i sykkelbykåringer, men har store ambisjoner om å bli en bedre sykkelby. Sammen med Sula og Giske er det også igangsatt arbeid med en samordna plan for klima, areal og transport for regionen.
   - Byen vår har store ambisjoner for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Asplan Viak er på plass i Ålesund med planavdeling, og vi er også partnere i FNs smartbylab. Vi ønsker med dette å gi Ålesund et verktøy for å komme et skritt nærmere en mer bærekraftig og smart by, sier Egilsson.
   - Kartløsningen er interaktiv, slik at syklistene selv kan legge inn ruter og innspill. Nå håper vi så mange som mulig vil bruke våren på å løfte Ålesund som sykkelby!

Se Asplan Viaks sykkelportal for Ålesund
https://storymaps.arcgis.com/stories/e6b388b5afec4f759835b7cf44e473a9

Fakta:
Målet for Norge er at de fleste barn skal kunne sykle eller gå til skolen, og mange flere skal velge sykkel til jobb og andre aktiviteter. De fleste bilturer i Norge blir utført på strekninger under 3 km, der sykkelen ofte ville vært det mest effektive transportmiddelet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1