Tips redaksjonen
02.02.2015

Viktig milepæl for DNV GL og Harding Safety AS

Harding Safety melder at deres livbåt, FF1200, er den første på markedet som får samsvarserklæring (Statement of Compliance, SoC) utstedt av DNV GL.

Standarden DNV-OS-E406 ble utarbeidet av  DNV GL på forespørsel fra og i tett samarbeid med Norsk Olje og Gass (tidlegere OLF). I dag er DNV-OS-E406 den gjeldende standarden for alle nye fritt fall livbåter plassert på faste installasjoner som opererer på norsk sokkel. Regelverket er også gjeldende for flytende installasjoner, men disse er i tillegg omfattet av IMOs krav i LSA-koden.
   – Harding er naturligvis svært stolt av å være det firmaet som først får utstedt denne samsvarserklæringen fra DNV GL. Det er DNV GL som har vært i førersetet under utviklingen av standarden, og for oss i Harding har det vært viktig å gjennomføre denne prosessen om godkjenning gjennom nettopp DNV GL, seier Alf Eidsvik, teknisk direktør i Harding Safety AS.

Lang og grundig prosess
Det er en lang og svært grundig prosess en har vært igjennom i forbindelse med denne erklæringen, og det er ikke bare produktet som har vært gjenstand for gjennomgående testing og dokumentasjon. Også all metodikk, arbeidsmetode og programvare som er blitt benyttet i utviklingen og produksjonen av FF1200, er gjennomgått og evaluert. Alt dette har vært nødvendig for at en skal kunne tilby en så trygg livbåt som mulig til de som arbeider offshore. Samsvarserklæringen fra DNV GL stadfester også at FF1200 oppfyller Statoils utvidede standard for fritt fall livbåter, GL0437.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1