Tips redaksjonen
20.10.2015

Viktig å lekkasjesikre rørkoblingene

Ny rapport gir råd om forskriftsmessig montering av vannrør i næringsbygg.

I praksis er det vanskelig å montere horisontale vannrør i næringsbygg slik at de ivaretar kravene i TEK10 til utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet. Årsakene kan være manglende prosjektering, uegnede rørsystemer og manglende kunnskaper og holdninger hos de utførende.

– Må tenke nytt
SINTEF Byggforsk mener likevel at det er mulig å få til gode, utskiftbare og lekkasjesikre plasserings- og monteringsløsninger for horisontal rørføring i næringsbygg.
   – For å finne teknisk holdbare løsninger kreves det at hele bransjen tenker nytt og annerledes. Både arkitekter, prosjekterende og utførende må ha fokus på vannskadesikre løsninger fra starten av i et byggeprosjekt, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk.

Koblinger utsatt for skade
De aller fleste lekkasjer fra rørføring i næringsbygg oppstår mellom vannrør og rørkoblinger. Årsaken er vanligvis monteringsfeil, og i noen få tilfeller produktfeil.
   For å unngå lekkasjer mener SINTEF Byggforsk at det er viktigst å fokusere på sammenføyninger mellom koblinger og rør. Sannsynligheten for at det oppstår en vannlekkasje i forbindelse med koblingen er vesentlig større enn at det oppstår lekkasje på selve røret.

Ulike koblingssystemer
Det er mange forskjellige koblingssystemer på markedet. SINTEF Byggforsk anser noen av systemene for å være sikre.
   – I rapporten har vi vist eksempler på hvordan kravene til lekkasjesikkerhet og utskifting kan ivaretas ved å bruke eksisterende rørmaterialer og koblingsløsninger, sier Fiskum.

Økning i skadekostnadene
Skadestatistikken viser at kostnadene for lekkasjer fra vannrør i næringsbygg er i underkant av 600 millioner kroner pr. år. Tilsvarende tall for lekkasjer i vannrør i private bygg er ca. 700 millioner kroner pr. år. For private er trenden synkende, mens den for næringer er økende.

Kilde: SINTEF Byggforsk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1