Tips redaksjonen
27.07.2017

Vikingprinsesse blir batteridronning

Som første offshore-rederi erstatter Eidesvik Shipping en generator i et fartøy med batterier. Enova tror dette vil skape ringer i vannet.

– Bare ett år etter at batterier ble montert i det første offshore-fartøyet for å avlaste generatorene, er altså tiden moden for å teste om batterier kan erstatte en generator fullt ut. Det viser hvor fantastisk raskt utviklingen av batteriteknologien går, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.
   I 2015 støttet Enova Eidesvik Offshores installasjon av batterier i Viking Energy, hvor batterier ble installert for å avlaste generatorene. Nå blir Eidesviks Viking Princess det første fartøyet i sitt slag hvor batterier faktisk reduserer antall generatorer om bord.

Kan bli bransjestandard
Enova bidrar med i overkant av 6,5 millioner kroner til prosjektet for å framskynde batterirevolusjonen i maritim sektor ytterligere.
   – Nok en gang går Eidesvik i bresjen for livskraftig endring. Gjennom å vise at batterier fungerer minst like bra som generatorer, attpåtil med en lavere driftskostnad, kan de bidra til at det på sikt blir vanlig å begrense installert motorkraft til fordel for batterier. Det vil i så fall være et solid bidrag til å kutte drivstofforbruk og klimagassutslipp på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Nakstad.

Signaleffekt
Etter planen skjer montering og tilrettelegging i høst. Antall generatorer i skipet går da ned fra fire til tre. Eidesvik Shipping har stor tro på at prosjektet vil gi nyttige erfaringer både for dem og resten av næringen.
   – Dette skal ikke gå på bekostning av verken bruk, kvalitet eller sikkerhet. Hvis dette fungerer slik vi forventer, vil det ha en positiv signaleffekt i bransjen. Når markedet tar seg opp og det skal bygges nye skip igjen, vil trolig både vi og andre rederier i inn- og utland bygge skip med mindre generatorkapasitet, spår administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik.

Kilde: Enova

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1