Tips redaksjonen
29.09.2020

– Vi skulle danne en supernæringsklynge, og det greide vi

Det er 10 år siden Subsea Valley ble etablert. Næringsklyngen har tilført bransjen kunnskap, innovasjon og blitt en møteplass for fagfolk.

24. juni 2010 ble Subsea Valley-klyngen formelt etablert. Klyngen bestod blant annet av FMC Technologies, Aker Solutions, BI Drammen og TESS. Initiativet ble i stor grad tatt av TESS-gründer Erik Jølberg, i samarbeid med BI-leder Trond Østgaard og teknisk direktør i TESS, Ansgar Karlsen. Etter å ha lest en artikkel av Torger Reve om Kongsberg som Subsea-hovedstad, påpekte Jølberg at det var mer aktivitet på aksen fra Notodden til Oslo – og Subsea Valley-frøet var sådd.
   – Vi så muligheten og behovet for å samle hele bransjen for å gjøre noe i fellesskap som alle medlemmene kunne ha nytte av. Stikkordet ble å skape gode møteplasser for bransjen, forteller Erik Jølberg.
   I en tidlig fase ble visjonen om å utvikle seg til en "global kunnskapssentral", beholde verdensledende kompetanse og samtidig stimulere videre utvikling i bransjen. Styremøtene ble holdt fredag ettermiddag kl.14.00 da passet det for alle og vetorett sørget for ønskede diskusjoner og utvikling.
Geografisk er klyngen plassert ved Fornebu, Sandvika, Asker, Tranby, Drammen, Hokksund, Kongsberg og Notodden – alle innenfor en strekning på 75 km. Medlemmene representerer mer enn 70 prosent av verdens undervannsteknologi.
Flere tiltak ble raskt iverksatt, som i januar 2011 hvor Universitetet i Buskerud etablerte et subsea-program, med flere FMC-ansatte som foredragsholdere.

Med myndighetene på laget

For å forbedre kommunikasjonen mellom verdensledende kunder og lokale leverandører ble raske møter kalt "SpeedMatch" opprettet. Møtene varte i 15 minutter slik at leverandører og produsenter kunne møtes og diskutere produkter, løsninger, behov og utfordringer.
   Myndighetene var positive til Subsea Valley og støttet klyngen på alle mulige måter med gode råd, og både ministre og fagansvarlige stilte velvillig opp på medlemsmøter og årlige konferanser.
   – Det å ha et godt forhold til myndighetene er utrolig viktig. Da skaper vi en fortsatt bærekraftig næringsklynge som vil skaffe enormt med inntekter til landet vårt.
   Jølberg og styrets doktriner er fortsatt dagsaktuelle.
I 2019 endret Subsea Valley navnet til Energy Valley, først og fremst for å signalisere de mange nye forretningsmuligheter for medlemmene.
   – Vi skulle danne en supernæringsklynge, og det greide vi, sier en stolt Jølberg.
I løpet av 3,5 år som daglig leder kunne han vise til 3 millioner i kontantbeholdning og over 200 medlemmer. Det er meget respektable tall.
Jølberg blir intervjuet av Energy Valley i forbindelse med 10 års-jubileet. Her viser han frem visjonskartet fra 2014.

Strategier og visjoner
Allerede i 2014 satte Jølberg nye energier i fokus på sitt visjonskart. Utviklingen ble satt inn i en tidsakse som tilsier at fokuset på ny energi er over i 2025.
Hva er dine tanker om tiden etter 2025?
   – Vi må videreutvikle og bruke vår undervannsteknologi på andre områder. Vi er allerede i gang med til kunnskapsoverføring til havbruk. Hva med et atomkraftverk under vann, lekkasjefritt og garantert med tilgang til nok kjølevann?
Fremtiden er full av muligheter når Norges største næringsklynge skaper verdiforslag på tvers av segmenter og landegrenser.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1