Tips redaksjonen
09.12.2016

Verdens mest miljøvennlige skipsfart – skal også gi nye muligheter

Norge bør og skal etablere verdens mest miljøvennlige kystfart – drevet helt eller delvis med batterier og andre miljøvennlige drivstoff. Innen 2030 skal klimagassutslipp fra norsk innenriks skipsfart være redusert til 60 prosent av dagens nivå. Innen 2050 skal klimagassutslippene være 0 – null!

Dette er målsettingen som ble fremlagt for Regjeringens Ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft da Sjøkart for Grønn Kystfart ble overlevert i begynnelsen av oktober. Amund Drønen Ringdal, Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet og leder av Grønt Kystfartsprograms styringsgruppe overleverte sjøkartet til ekspertutvalgets leder, Idar Kreutzer.

Norsk utstillingsvindu
– Vår målsetting er at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. Dette betyr også at vi skal skape arbeidsplasser, bærekraftig vekst, økt verdiskaping og forsterket konkurranseevne for norske, maritime næringer, sa Ringdal ved overleveringen.
   – Norge ligger allerede i tet på flere områder. Noen av verdens mest avanserte skip bygges i Norge. Norske produsenter leverer også tjenester, komponenter og utstyr til skip under bygging over hele verden. Ved den ambisiøse målsettingen vi her har satt oss, skal godt bli enda bedre. Vi vil gjøre norsk kystfart til et utstillingsvindu ut mot verden. Og ikke minst – vi skal bidra til betydelig reduksjon av globale utslipp fra skipsfarten.

Grønt Kystfartsprogram
Det er Grønt Kystfartsprogram, bestående av mer enn 30 aktører innenfor alle deler av norsk nærskipsfart og ledet av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) som står bak sjøkartet.
Til tross for at skip er den mest miljøvennlige transportformen, fører skipene til betydelige utslipp også av klimagasser. Norsk innenriks skipsfart bidrar eksempelvis med om lag 9 prosent av de totale utslippene av CO2 i Norge i dag.
   – De neste tiårene – frem mot 2030 og videre mot 2050 – må skipsfarten gjennomgå store endringer. Det blir utfordrende, men det skaper samtidig muligheter, sier Jon Rysst, DNV GLs maritime leder for Nord Europa.

Dyptgripende grep
– Grepene som må tas, er dyptgripende, på linje med det som er gjort innenfor norsk elbil-politikk. Forskjellen er bare den at vi har ingen elbilproduksjon, men vi bygger båter og har en stor rolle som leverandør av avanserte tjenester og utstyr til skip som bygges alle andre steder også. Ved å tenke tilsvarende som norske myndigheter har gjort for å tilrettelegge for elektriske biler kan tilrettelegging innenfor norske maritime næringer få betydelig større næringseffekter, fortsetter Rysst.

Alternative drivstoff
Elektrisitet og batterier, biodisel, flytende naturgass (LNG) og etter hvert hydrogen er stikkordene for hvilke drivstoff som den fremtidige flåten som opererer langs norske kysten skal anvende. – Vi har vist mange ganger at Norge er ledende. Allerede i 2001 startet verdens første LNG-drevne ferge, Glutra, i regulær trafikk på Møre. I fjor kom så verdens første el-drevne ferge, Ampere, i regulær trafikk over Sognefjorden. Vi må fortsette å skape lignende eksempler, både av hva vi i dag ser som muligheter og av ny alternativer vi kommer til å utvikle de neste tiårene, poengterer Jon Rysst.

Konklusjonene
Konklusjonene i dokumentet som ble overlevert Regjeringens ekspertutvalg, er at Norge bør og skal utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart. Ved å implementere de tiltak som dokumentet presenterer vil Norge ha en flåte med null klimagassutslipp i 2050. Men skip har lang levetid. Og skip som ennå vil seile i 2050 skal bygges snart. Endringene må derfor komme nå.
   Amund Drønen Ringdal understreket derfor ved overleveringen: – Vi trenger konkrete og effektive grep som får markedet for grønne løsninger til å fungere. Dette sjøkartet for Grønn Kystfart presenterer fem grep hvor Norge må lykkes. Vi må øke samarbeidet mellom næringene på tvers av verdikjeden, skape marked for grønn teknologi, styrke rederienes finansielle kapasitet, opprette et CO2-fond for transportsektoren og etablere tilstrekkelig drivstoffinfrastruktur – produksjon, distribusjon og bunkring
   – Men ingen andre nasjoner har de samme forutsetningene som oss. Målene er høye. Vi kan nå de hvis vi vil og hvis vi bestemmer oss nå. Og vi vil, avsluttet Ringdal.

Fakta – Grønt Kystfarts Program                  
Grønt kystfartsprogram er et partnerskapsprogram mellom det offentlige og det private. Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av Regjeringens maritime- og havnestrategi.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1