Tips redaksjonen
08.12.2017

Verdens høyeste trehus bygges i Norge

– Mjøstårnet setter nye standard for trebyggeri. Bygget er det nærmeste vi kommer en skyskraper i tre, sier investoren og byggherren Arthur Buchardt.

Mjøstårnet blir over 80 meter høyt, strekker seg over 18 etasjer og inneholder blant annet leiligheter, et badeanlegg, hotell, kontorer, restaurant og tilhørende fellesarealer. Det er 30 meter høyere enn det som i dag blir betraktet som verdens høyeste trehus.
   – Konstruksjonen og monteringen av Mjøstårnet er ingeniørkunst i verdensklasse. Det er komplekst å jobbe i høyden. Montasjen gjøres uten utvendig stillas. Det betyr at det jobbes med kraner og suppleres med lifter. Vi har til nå kommet 33 meter i høyden. 48 meter igjen, sier Buchardt.

Tre er klimavennlig
Arthur Buchardt mener å ha dokumentasjon på at å bygge med tre er klimavennlig.
   – Undersøkelser utført av en prosjektgruppe nedsatt av norske vegmyndigheter som har utredet muligheten for å bygge verdens lengste trebru over innsjøen Mjøsa, viser at å bygge med tre i forhold til betong kan gi opp mot 30 prosent mindre CO2-utslipp.
   Han presiserer imidlertid at det ikke er gjort et spesifikt klimaregnskap for Mjøstårnet.

Nært er viktig
For ham er det også viktig at råvarene er kortreiste og at de finnes i skogene rett i nærområdene.
   – I nærheten finner vi råvaren til Mjøstårnet. Lokalt sages tømmeret og bearbeides til flotte konstruksjonsmaterialer i tre. Og kompetansen finnes her i området. Kombinert med ambisjonene om mindre CO2 i lufta, blir det en helhet. En fin og verdifull historie. Det hadde ikke vært den samme historien å fortelle om vi bygget huset i Malmø. Kortreist og lokalt er derfor en viktig dimensjon. Brikkene i puslespillet faller på plass, sier han.

Internasjonal standard
Han mener vi kommer til å oppleve samme utvikling i byggebransjen som i bilbransjen.
   – Om 15 år vil det være ulovlig å produsere og selge biler som går på fossilt drivstoff. Klimavennlige materialer blir en internasjonal lovpålagt standard, sier Buchardt.
Han presiserer imidlertid at det ikke er gjort et spesifikt klimaregnskap for Mjøstårnet.

Parisavtalen er viktig
Parisavtalen har inspirert Arthur Buchardt.
   – Det har gått opp et lys for meg. Jeg ville med dette prosjektet bidra med å formidle et viktig budskap. Å bygge med tre er å bidra til en bedre verden å puste i, sier Buchardt.

Håper å inspirere andre
Buchardt håper at hans ambisjoner om å bygge verdens høyeste hus i tre også kan ha inspirert andre.
   – Gjennom Mjøstårnet viser vi nå at det er mulig å bygge store, kompliserte bygg  i tre. Det planlagte norske regjeringskvartalet i Oslo kan bli et landemerke i tre internasjonalt, sier han.

Kilde: news.cision.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1