Tips redaksjonen
23.10.2014

Verdens første utslippsfrie ferge ble «Ship of the Year»

Batterifergen ZeroCat er kåret til «Ship of the Year 2014». Prisen ble delt ut av statssekretær Dilek Ayhan under den maritime messen SMM i Hamburg.

– Prisvinneren «ZeroCat» er verdens første utslippsfrie ferge og skal drives ene og alene på batteri. Skipet representerer høyteknologi og innovasjon og setter ny standard for miljøvennlighet, sier Dilek Ayhan.
  Skipet er designet og bygd av Fjellstrand verft for rederiet Norled. Det er bygd som et resultat av at Norled vant anbudet på ti års fergedrift på E39 mellom Lavik og Oppedal fra 2015. Sambandet skal ha tre ferger. To er konvensjonelle dieseldrevne fartøyer, mens den tredje, ZeroCat, har spesielle krav til utslipp og energiforbruk. I tillegg til å drives på batteri vil ZeroCat bruke mindre energi enn sammenlignbare fartøyer. Seilingstiden for ZeroCat vil være 20 minutter, og de 10 minuttene i hver ende vil bli benyttet til lading samtidig med lossing og lasting.
  – Byggingen er et eksempel på godt samarbeid i den maritime næringen. Norsk maritim næring er avhengig av å hevde seg på innovasjon, teknologi og kompetanse. ZeroCat reflekterer nettopp disse egenskapene ved klyngen. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst, sier Ayhan.
  «Ship of the Year» utdeles årlig – annethvert år under Nor-Shipping i Oslo og SMM i Hamburg. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1