Tips redaksjonen
25.01.2016

Verdens første trådløse lading- og fortøyningskonsept for skip

Wärtsilä og Cavotec har signert en avtale om å sammen utvikle verdens første kombinerte induksjonslading- og fortøyningskonsept for skip.

Wärtsilä har tidligere utviklet et trådløst system for induktiv lading. Cavotec leverer automatiske fortøyningssystem for ulike typer fartøy samt landkrafts- og trommelsystemer. Gjennom å kombinere ekspertisen til de to selskapene skal det utvikles et integrert lading- og fortøyningssystem som kan brukes i Wärtsiläs skipsdesign.

Større sikkerhet og mindre vedlikehold
Trådløs lading eliminerer behovet for kabler mellom fartøy og kai, noe som gir høy sikkerhet i til- og frakopling. Det reduserer også vedlikeholdsbehovet, ettersom slitasje på fysiske tilkoblingspunkt unngås. Skader på elektriske uttak forårsaket av sjøvann, snø og is unngås også.

Samme prinsipp som i induksjonskomfyrer
Teknologien som er brukt i den trådløse ladingen, er den samme som får induksjonskomfyrer til å virke. Strøm i en spole setter opp et varierende magnetfelt som kan utnyttes til å overføre elektrisk effekt. En mottakerspole utnytter effekten slik at denne kan overføres til et batteri. Det samme prinsippet brukes allerede i trådløse ladere for alt fra mobiltelefoner til biler og busser. Det integrerte systemet er i stand til å overføre over 1MW, noe som er mer enn 300 ganger mer enn dagens konvensjonelle anlegg for el-biler.
   Cavotecs fortøyningssystem er en vakuum-basert automatisk fortøyningsteknologi som eliminerer behovet for fortøyningsliner. Fjernstyrte vakuumputer montert på kaiområdet fortøyer og slipper fartøyet i løpet av sekunder.
   – De siste årene har trådløs lading blitt introdusert for biler, busser og trikker. Nå har Wärtsilä gjort dette mulig også for skip, og avtalen med Cavotec gjør at denne teknologien kan leveres som del av et integrert lading- og fortøyningssystem, sier Peter Rogers, Director Power Products i Wärtislä.
   – Dette er et spennende prosjekt, og vi er veldig glade for å inngå partnerskap med Wärtsilä for å gjøre shipping renere, tryggere og enklere. Dette integrerte systemet vil videreutvikle marineindustrien miljøprofil, sier Sofus Gedde-Dahl, Adm. Direktør i Cavotec Norge AS.

Ledd i elektrifiseringen av kystfarten
Klima‐og miljøutfordringene er bakteppet for Wärtsiläs arbeid innen utvikling av batteri/hybrid teknologi for skip. Utviklingen av et system for trådløs lading er et viktig steg innenfor elektrifiseringen av kystfarten, noe som vil gi store reduksjoner i utslipp av skadelige miljøgasser. Wärtsilä har allerede lansert et innovativt fergekonsept som har det nye trådløse systemet for induktiv lading integrert. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1