Tips redaksjonen
01.04.2019

Verdens første klimapositive industriregion

Omkranset av Grenland Havn, Frier Vest og Herøya Industripark, ligger Frierfjorden klar til å ta i mot fremtiden. Mens BaneNor ser med interesse på en autonom godsterminal på Herøya, har Yara allerede bestilt sitt første autonome fartøy, Yara Birkeland.

Av: Leslie Henriksen

Grenland havneområde omfatter kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien.
   – Som et av Norges største havneområder målt i godsomslag med om lag 12 mill. tonn, er Grenland Havn et av landets viktigste industriområder, hvor infrastruktur helt i toppsjiktet er forutsetning for videre utvikling. Havnen er multifunksjonell med spesialiserte terminaler for tørrbulk, våtbulk, tømmer og stykkgods samt passasjertrafikk, forteller Finn Flogstad, havnedirektør i Grenland Havn IKS.
En del av samme havneområdet tilhører også Frier Vest. Dette industriområdet er også integrert med Herøya industripark på den andre siden av Frierfjorden, og har tilgang til store havneterminaler som Grenland Havn i Brevik og Skien Havneterminal på Vold i nærområdet.
   – Med fortrinn som direkte tilgang til sjø og havneterminaler, tilgang til industriell infrastruktur som strøm, kjølevann, renseanlegg og i tillegg kort vei til E18 og jernbane, vil Frier Vest få stor kapasitet for alle typer transport, konstaterer Flogstad.

Fra bemannet til autonom

Skipet YARA Birkeland vil bli verdens første hel-elektriske og autonome containerskip, med nullutslipp. Fartøyet er bestilt, skroget kommer til høsten, og skipet skal utstyres av Vard Brevik.
   Om et år blir dette fartøyet å se i full operasjon på Frierfjorden, dog med bemanning til å begynne med.
   I følge havnedirektøren er det lagt opp til et 2-års program – gradvis fra bemannet til autonom.
   – Det er stor trafikk i dette farvannet, noe som kan bli utfordring med autonomi. Kystverket har heldigvis en sjøtrafikksentral i vårt område og vil selvfølgelig bidra det de kan for at alle skal lykkes, legger han til.
Siste skudd på stammen er at Yara Porsgrunn er på trappene med en autonom containerhavn. I den forbindelse startes våren 2020 operatørbemannet prøvekjøring av Kalmars batteridrevne portaltrucker i Yaras skipningsområde i Herøya Industripark. Også disse er planlagt autonome på sikt.
   – Så det er mye spennende som skjer rundt oss. Og det som er ekstra hyggelig er at alle drar veksler på alle, poengterer Flogstad.

Grønne teknologiske løsninger
Industrinettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret i Grenland tok for drøyt to år siden initiativet til å danne klyngen Industrial Green Tech.
   – Industrial Green Tech har nå fått Arena-status og er dermed også tatt opp i Norwegian Innovation Clusters, forteller Flogstad.
Dette betyr at medlemmene av Industrial Green Tech kan sette fart i arbeidet med å utvikle bærekraftig industri som skal bidra til å gi reduksjon i klimagassutslipp og produsere med grønne teknologiske løsninger.
   I følge hjemmesiden skal det gjennom Industrial Green Tech utvikles en verdensledende miljøteknologiklynge med fokus på samarbeid om utvikling og innovasjon av løsninger, produkter og tjenester for prosessindustri, leverandører og samarbeidspartnere til denne.
   – Om alt går etter planen blir dette verdens første klimapositive industriregion, avslører Flogstad, avslutningsvis.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1