Tips redaksjonen
09.03.2016

Verdal er best i klassen

Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune er sammen tildelt prisen for Årets entreprenørskapskommune.

Verdal er en betydelig industrikommune, kjent for sin evne til omstilling og utvikling. Gjennom satsingen Læring av næring gjennomsyres hele utdanningsløpet i kommunen – fra barnehage til høyere utdanning – av entreprenørskap. Barn og unge i kommunen får møte lokalt arbeids- og næringsliv, de får prøve seg i den virkelige verden, og de får sette teori ut i praksis. Nå er kommunen, sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, tildelt KS’ og Ungt Entreprenørskaps årlige skoleeierpris for sitt forbilledlige arbeid.

Starter i barnehagen
– Satsingen på entreprenørskap henger naturlig nok sammen med behovet for arbeidskraft i kommunen vår, sier ordfører i Verdal kommune, Bjørn Iversen. – Vi har gjennom flere år sett resultatene av det tette samarbeidet mellom næringslivet og oppvekstløpet. Ved å starte entreprenørtankegangen allerede i barnehagen får ungene et bedre utgangspunkt for å tenke nytt, kreativt og utradisjonelt. Gjennom satsingen på entreprenørskap i Verdal kommune blir barn og unge enda bedre rustet for fremtiden, sier Iversen.

Målrettet arbeid
Prosjektet Læring av næring er utviklet av Verdal kommune og inngår som en del av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Verdal kommune, som skoleeier for grunnskolen, har i sin Kommunedelplan oppvekst nedfelt entreprenørskap i skole og barnehage som et av tre store satsingsområder i perioden 2015–2022.
   – Vi er umåtelig stolte av på ha vunnet KS’ og Ungt Entreprenørskaps skoleeierpris for entreprenørskap, sier May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune. – Nøkkelen til suksessen i Verdal kommune er det målrettede arbeidet med entreprenørskap på alle trinn i opplæringen – fra barnehager til høyere utdanning ved Nord Universitet.

Kompetanseutvikling hos personalet
– Det er viktig å stimulere til vekst blant de unge i kommune-Norge. Årets prisvinner er et forbilledlig eksempel på akkurat dette og et eksempel til inspirasjon for andre kommuner og fylkeskommuner, sier avdelingsdirektør i KS, Erling Lien Barlindhaug.
   Kompetanseutvikling hos personalet er sentralt i prosjektet, og det er opprettet et eget studium i entreprenørskap i barnehage og skole ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Opprinnelig var det opprettet 40 studieplasser, men på grunn av stor pågang er antallet studieplasser økt til 64.
   – Jeg er mektig imponert over entreprenørskapssatsingen i Verdal. Verdals unge får de aller beste forutsetninger for å gjøre gode yrkesvalg, og de får en unik tilknytning til lokalsamfunnet. Med entreprenørskap som en rød tråd i hele utdanningsløpet skapes en kultur for å tenke nytt og for å løse praktiske, teoretiske og faglige problemer. Klart dette vil komme både de unge og lokalsamfunnet til gode, sier Anne Kathrine Slungård, prisutdeler og administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1