Tips redaksjonen
10.07.2017

Velsignet isolasjon i Vestfold

Etterisolering av gamle bygg kan være en utfordring. I middelalderkirken i Fon valgte man organisk trefiberisolasjon fordi det er det beste for et bygg fra 1100-tallet.

For å redusere fyringsutgiftene og øke komforten til kirkegjengerne og de som jobber der, ønsket Fon kirke å isolere loftet. I et vernet bygg som dette må Riksantikvaren godkjenne alt som skal gjøres av vedlikehold og utbedringer.

Merkbar forbedring
– Vi har støttet oss på fagekspertisen og fikk anbefalt trefiberisolering. Det veier naturligvis tungt at Riksantikvaren har godkjent og anbefalt denne metoden for en middelalderkirke som vår. Stubbloftsleiren i gulvet på loftet hadde mildt sagt liten verdi som isolasjonsmateriale, forteller kirkeverge i Re kirkelige fellesråd, Per Astrup Andreassen.
   Kort tid etter at prosjektet er gjennomført, har spesielt sakristiet sett en merkbar forbedring.
   – Det tok håpløst lang tid å få varme der, gjerne 3–4 dager ved normalt vintervær. Nå går vi fra grunntemperaturen på ti grader til komforttemperatur på bare 8–9 timer. Vi har riktignok gjort andre mindre forbedringer også, men hovedeffekten kommer fra isoleringen av loftet, sier Andreassen.

Gode isoleringsegenskaper
Løsningen innebærer at man på et uinnredet loft blåser et 30 centimeter tykt teppe med trefiber, som mest av alt minner om bomull. Egenskapene til trefiberisolasjonen gjør at den fordeler seg jevnt utover og tetter sømløst i kriker og kroker, og rundt rør og andre konstruksjoner. I arbeidet med bevaring av vernede bygg har Riksantikvaren anbefalt og godkjent organiske isolasjonsprodukter. Blant disse er trefiberbasert isolasjonsmateriale, som Hunton trefiberisolasjon.
   – Trefiber er et naturlig produkt som egner seg spesielt godt til etterisolering i trehus, hvor det bidrar til et godt innemiljø, både for huset og menneskene som bor der. Luften holdes i ro, og høy varmelagringskapasitet gjør at temperatursvingningene jevnes ut. Samtidig viser Sintef-tester at evnen til å oppta, transportere og avgi fukt langt overgår de fleste andre isolasjonstyper. På denne måten unngår man problematikken med kondens i form av vannperler, forteller Ole Mathias Lygren, daglig leder i Norsk Trefiberisolering AS som er datterselskapet til Hunton Fiber.

Rask prosess
Med enkel adgang til et romslig loft som i Fon kirke rommes all nødvendig isolasjon og redskap i en liten lastebil. Slangen kan strekkes 100 meter, noe som gir god fleksibilitet og enkel håndtering. Arbeidet går fort unna, og de tre adskilte loftsrommene i Fon på til sammen 100 kvadratmeter tok bare to timer.
   – På et åpent loft som i Fon kirke kan prosessen gå mer enn ti ganger raskere enn tradisjonell håndisolering. Den komprimerte lagringsformen gjør at trefiberisolasjon gir enkel logistikk, fordi man bare trekker en slange inn i lokalet for å blåse og fordele materialet som et tykt teppe. Sammenlignet med håndisolasjon ligger blåsing på omtrent halve prisen, sier Lygren.

Miljøvennlig produksjon
Han ramser opp mange fordeler med trefiberisolasjon, som at det er brannhemmende, lyddempende, gir dobbel varmelagringskapasitet, reduserer kondens og er miljøvennlig.
   – I Sverige og Finland er andelen blåst isolasjon 30–40 prosent, mens den i Norge er på bare 5 prosent. Vi tror økt utnyttelse av trevirke fra Innlandet vil øke i omfanget i tiden som kommer, sier Lygren.
   Produksjonen av trefiberisolasjon er miljøvennlig ettersom råmaterialet er treflis, et restprodukt som industrien har overskudd av. Isolasjonen er tilsatt en naturlig brannhemmer, selv om egenskapene ved en eventuell brann allerede er ekstra gode på grunn av at trefibrene forkulles, og på den måten står imot flammene lengre enn konkurrerende produkter som er fremstilt ved en smelteprosess.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1