Tips redaksjonen
03.01.2015

Vellykket nettbrett-forsøk i ungdomsskolen

17 elever og 8 lærere ved Øyer ungdomsskole er ferdig med den innledende fasen med nettbrett i undervisningen. Løsningen lovprises allerede av alle involverte.

 

I starten av september rullet 9. klasse ved Øyer ungdomsskole i gang et pilotprosjekt i regi av Ikomm, Microsoft, Intel og Dell. En skreddersydd nettbrett-løsning ble tatt i bruk i undervisningen etter tre dager med opplæring, først av lærere, så elever.
   Løsningen leveres av Ikomm og består av blant annet Venue 11 Pro-nettbrett, docking, robust tastatur og administrasjonsprogramvaren ClassPolicy og Windows 8, Office 2013 og OneNote fra Microsoft. Nettbrettene kjører med Intels Atom Bay Trail-prosessor som sørger for økt ytelse og lengre batteritid. Pakken er skreddersydd for bruk i skolen.
   – Jeg har tatt en prat med de ansvarlige ved skolen, og tilbakemeldingene er utelukkende positive. Rektor Stein Erik Uhlen og lærer og praktisk sjef for løsningen, Marius Sunde Buer, kunne dele følgende med oss:
  
– Ikomm kontaktet oss med forespørsel om å være med på dette pilotprosjektet. Vi er så heldige å ha vært i forkant med bruk av it og synes derfor dette var kjempespennende. Vi vurderte løsningen som fremtidsrettet og ønsket derfor å være med, forteller Uhlen.
   Innledningsvis var opplæring i verktøy og praktisk bruk helt avgjørende.
 
  – De åtte involverte lærerne måtte bli kjent med opplegget, og vi måtte ha med alle på lasset. Vi var gjennom et veldig bra todagerskurs med Microsoft der vi begynte med det helt grunnleggende i Windows 8 og Office-pakken, og videre til verktøy som blant annet OneNote. Dag tre var forbeholdt elevene. Alt i alt tre vellykkede dager, sier Buer.

Nettbrett kontra PC
Øyer Ungdomsskole har satt flere mål underveis i prosjektet. Den tekniske biten er i fokus for å se om nettbrett er verdt å satse på kontra PC. De vil se på hva som er enklest, mest praktisk og gir flest muligheter. I og med at elev-PC-ene er bundet til skolen, vil det være interessant å se om mobiliteten i nettbrett kan gjøre det til den nye læreboken. Kostnader er naturligvis også et viktig aspekt, og da spesielt i forhold til om det kan utfylle PC-en eller om det blir i tillegg.
   – Etter oppstarten har nye mål dukket opp. Blant annet skal vi bruke OneNote aktivt for å dele planer, lekser, notater, referater og lignende. Vi opplever så langt at det er et praktisk og effektivt verktøy som fungerer godt, sier Buer.
   Brettløsningen gir i tillegg mulighet for administrasjon av tilgang. På Øyer Ungdomsskole er ikke dette tatt særlig i bruk da de ønsker å gi elevene tilliten og muligheten som ligger i løsningen.
   – Jeg spurte nylig klassen om hva de synes om nettbrett i undervisningen, og elevene er udelt positive. Vi fokuserer på hvordan undervisningen er med nettbrett kontra PC. Tilbakemeldingene er blant annet at nettbrettene starter med én gang, de liker å kunne bruke touch, og det er veldig intuitivt og enkelt. Stemningen i klasserommet er bedre, sier Buer.

Pedagogisk teknologi
Øyer Ungdomsskole står selvfølgelig fritt når det gjelder hvilke fag de bruker nettbrettene i, men sier det er lavest terskel i praktiske fag.
   – Dynamikken i undervisningen blir bedre ved at jeg enkelt kan dokumentere timene mine. Kameraet er et nyttig verktøy for å huske hva vi gikk gjennom og når, og det kan kjapt og enkelt deles med elevene gjennom OneNote. Verktøyet bruker jeg også til å dele mapper med kollegaer, tilbakemeldinger til elever, referater og lignende, sier Buer.
   – Vi er tidlig i piloten, og både vi og leverandører høster fortløpende erfaring. Løsningen er svært spennende, og det blir interessant å se hvor utviklingen går. Økonomien er essensiell, men hvis vi klarer å få inn løsningen på lik linje som PC, med en automatisk implementering, kan vi oppnå en rasjonaliseringsgevinst, sier Uhlen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1