Tips redaksjonen
02.01.2018

Velger smarttelefoner for sykehus fra Ascom

Helse Midt-Norge IT (Hemit) velger Ascom Myco 2 smarttelefoner fra Ascom.

Rammeavtalen har en totalverdi på rundt 40 MNOK. Helsepersonell på St. Olavs Hospital, Øya får en ny smarttelefon som er spesialutviklet til å støtte deres arbeidsprosesser. 
   Den første leveransen av 4000 Ascom Myco 2 til St. Olavs hospital, Øya starter i 2017. Avtalen har opsjon på ytterligere kjøp av smarttelefoner i helseregionen. Smarttelefonene vil bli levert til Hemit gjennom en samarbeidspartner.
   Implementering av mobile smartenheter vil utføres i St. Olavs hospitals eksisterende infrastruktur med integrasjon til sykehusets meldings- og alarmsystem. Det vil bidra til rask og sikker behandling av kritiske alarmer og meldinger. Ascom Myco 2 vil i tillegg muliggjøre digitalisering av arbeidsprosesser ved bruk av mobil arbeidsflyt og applikasjoner.
   Ascom Myco 2 er en mobil smartenhet spesialutviklet for helsesektoren. Den er er tilpasset pleiernes arbeidsflyt og er en del av Ascoms helseplattform. Enheten er robust utformet og byr på sofistikert teknologi som nærfeltkommunikasjon (NFC), infrarød posisjonering (IR), har toppdisplay for raskt å få tilgang på kristisk kommunikasjon og tåler regelmessig rengjøring og desinfisering. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1