Tips redaksjonen
23.10.2014

Velger miljøriktig og energisparende belysning

Med sitt flunkende nye banklokale har Ørland Sparebank satt miljøet i høysetet.  Her vil moderne LED-armaturer og styringssystemer redusere energiforbruket med opptil 65 prosent sammenliknet med konvensjonelle løsninger. – Dette er også i tråd med bankledelsens intensjoner om å fremstå som en moderne og fremtidsrettet bank for våre kunder, sier økonomisjef Joar Dyrendahl.

Ørland Sparebank har storhavet som nærmeste nabo. Tettstedet Ørland er en kommune på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Mange forbinder tettstedet med Ørland hovedflystasjon, men også annen virksomhet er representert her.  – Vi er en av fire lokalbanker på Fosen med 80 prosent private kunder og resten lokalt næringsliv, sier Dyrendahl. 
  Ørland Sparebank ble etablert for 165 år siden. – Vi har lange banktradisjoner i et lokalsamfunn som opplever sterkt vekst ikke minst på grunn av at vi er blitt hovedbase for alle F-35 fly i Norge. 

Miljøriktig belysning
Grunnarbeidene på Ørland Sparebank startet i april 2013 og ble ferdigstilt i mars 2014. Banken valgte energivennlig og miljøriktig LED-belysning fra DEFA Lighting.
   – LED-armaturene har en levetid på opp mot 50 000 timer, sier Dyrendahl. Han legger til at Hopmo Elektro fra Bjugn hadde hovedansvaret for sterk- og svakstrøminstallasjonene i banken.  

Nedbetalingstid
– Hopmo Elektro og DEFA Lighting beregnet en nedbetalingstid på LED-armaturene og styringssystemet på mellom 5 og 7 år. I alle kontorer og møterom benyttes styringssystemet Xcomfort fra Eaton med tilstedeværelsesdetektorer. I kontorer er det montert LED-armaturer med dimming, som dekker synsbehovet til hver ansatt, sier Dyrendahl.  

Viktig referanseprosjekt
For DEFA Lighting er Ørland Sparebank et viktig referanseprosjekt. – Her har vi levert energibesparende belysning både innen og utendørs som bidrar til å redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene. I 70 prosent av bygget er det montert Origo LED-armatur med frostet glass. Belysningsleveransene omfatter også interiør- og vegglamper kombinert med innfelte armaturer for T-profil tak med LED, nedhengte interiørarmaturer og utendørsarmaturer med LED, sier salgsansvarlig for Midt-Norge Per Erling Aune. Han legger til at Ørland Sparebank føyer seg inn i rekken av flere interessante prosjekter som leverandøren har under oppseiling i Sør-Trøndelag.   

Arkitektonisk utforming
Den arkitektoniske utformingen med store vindusflater kombinert med gode lysforhold gir Ørland Sparebank et særpreg i lokalsamfunnet. Dyrendahl er meget godt fornøyd med sluttresultatet. – Dette er også noe våre kunder og ansatte fremhever. 

Utmerket samarbeid
– Samarbeidet med Hopmo Elektro, som har hatt det elektrotekniske ansvaret, herunder monteringsansvaret for LED-belysning og styringssystem, har fungert utmerket. Det samme gjelder DEFA Lighting, som har bidratt med sin faglige kompetanse i prosjekt- og utbyggingsfasen, påpeker Dyrendahl. 

Nært kundeforhold
Ørland Sparebank tenkte nøye gjennom alle bygningstekniske sider før første spadetak ble satt i det nye bankbygget i 2012. Hopmo Elektro AS vant elektroentreprisen, bl.a. på grunn av sitt lange kundeforhold til banken. Selskapet ble etablert i 1985 og har i dag hovedkontor i Bjugn.  De er store på bolig- og industribygginstallasjoner i sitt nærområde. – Vi har vært med på utbyggingsprosjektet fra grunnarbeidene startet, sier montør Bernt Hopmo. Han legger til at de har deltatt på en rekke planleggingsmøter der de kom med konkrete forslag til valg av elektrotekniske løsninger.  

Elektroleveranser
Hopmo Elektro har hatt ansvaret for alle svak- og sterkstrøminstallasjoner. – Det omfatter LED-belysning, dimmere, nettverkskabling, komplette AV-løsninger, hovedtavle, kanaler på vegg og Xcomfort med lysstyring og programmering, sier Hopmo. – For å redusere monteringstiden har vi brukt hurtigkoblingssystemet Linect for innfelte lysarmaturer.

Energivennlige løsninger
Ørland Sparebank har fra prosjektstart vært en pådriver i bruk av energivennlige løsninger.
   – Sammen med DEFA Lighting presenterte vi LED-armaturer og dimmere som ble godkjent av bankledelsen, sier Hopmo. Han legger til at samarbeidet med DEFA Lighting og Per Erling Aune har fungert meget bra i prosjektet. – Hans anbefalinger til belysningsutstyr har blitt fulgt til punkt og prikke, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1