Tips redaksjonen
27.07.2017

Vektlegger digitalisering og delingsøkonomi

For å lede an i utviklingen av utleiebransjen ønsker Cramo å satse på digitalisering og delingsøkonomi. Selskapet lanserer nå strategien ”Shape&Share”.

Cramo-konsernet offentliggjør nå sin nye strategi for perioden 2017–2020. I den kommende fireårsperioden skal veksten blant annet skje igjennom nye forretningsmodeller, delte ressurser og en bedriftskultur med fokus på innovasjon. Den nye strategien heter «Shape&Share» og tar utgangspunkt i tre megatrender: urbanisering, bærekraft og digitalisering. Strategien uttrykker at Cramo skal være med på å utvikle og forme (shape) fremtidens utleiebransje.

Gode kundeopplevelser
– Digitaliseringen skal sette oss i enda bedre stand til å oppfylle kundens behov gjennom innovasjon. Vi legger stor vekt på å skape gode kundeopplevelser og ønsker å komme med enda flere fleksible leieløsninger for leie av utstyr og flyttbare lokaler, sier konstituert administrerende direktør i Cramo i Norge, Bjørn Melheim.
    Et godt eksempel på dette er Cramos nye og moderne hjemmeside som legger til rette for nye digitale tjenester. Dessuten har Cramo økt fokus på å benytte sosiale medier, som Facebook og LinkedIn, og utvikle innhold som er relevant for kunder og ansatte. Tingenes internett (IoT) påvirker også bransjen og Cramo utnytter IoT i vedlikehold, håndtering og administrasjon av våre maskiner.

Utleie og bærekraftig utvikling
Forbrukerne utnytter i dag delingsøkonomien for å spare tid, penger og miljø ved å dele sine ressurser og eiendeler. Gjennom sin nye strategi ønsker også Cramo å utnytte de økonomiske og miljømessige fordelene som delingsøkonomien (share) gir i bedriftsmarkedet.
   – Å leie er en bærekraftig handling. Ikke bare gir Cramo sine kunder det utstyret de trenger når de trenger det, men også sin kompetanse på feltet hva gjelder sikker og effektiv bruk av utstyret. På denne måten kan vi også bidra til sikrere arbeidsplasser og bedre miljø, sier Bjørn Melheim.

«Cramo Innovation Lab»
I samsvar med den nye strategien tar Cramo også sikte på å dele og utvikle den interne kompetansen ytterligere, som igjen skal komme kundene til gode gjennom bedre løsninger og leveranser.
   – I utleiesektoren er våre ansatte vårt viktigste konkurransefortrinn. I Cramo skal vi øke fokuset på kompetanse og opplæring av våre ansatte og dyrke en kultur for innovasjon. Cramo konsern arrangerte for ikke lenge siden et internt «innovation race» med gode resultater, og konsernet vil som resultat av dette etablere en Cramo Innovation Lab. Vår misjon er å skape gode og effektive arbeidsdager for alle, avslutter Bjørn Melheim.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1