Tips redaksjonen
02.03.2015

Vederlaget på vinduer reduseres neste år

Alle som produserer eller importerer vinduer og andre produkter med isolerglassruter, er pliktige til å betale et vederlag på ti kroner per rute. Vederlaget reduseres til åtte kroner per rute fra 1. mars 2015, skriver Ruteretur AS i en pressemelding.

Avfallsforskriften stiller krav til alle som produserer og importer isolerglassruter og produkter med isolerglassruter, skal sørge for en tilfredsstillende avfallshåndtering av PCB-ruter. PCB-ruter er isolerglassruter som ble produsert i 1960- og 70-årene. Disse rutene klassifiseres som farlig avfall når de kasseres fordi de inneholder miljøgiften PCB.
   Produsenter og importører av isolerglass ivaretar sine forpliktelser ved å betale inn et vederlag til Ruteretur. Ruteretur er et nonprofitselskap som ble opprettet av bransjen selv i 2002. Selskapet bruker vederlagsinntekten til å drifte et landsomfattende innsamlingssystem for PCB-ruter.
   Daglig leder i Ruteretur, Sverre Valde, sier at selskapet jobber kontinuerlig for at produsenter og importører av isolerglass skal få ivaretatt sine miljøforpliktelser på en best mulig måte til en lavest mulig pris.
   – Dessverre er det noen som bryter regelverket ved ikke å være deltakere hos oss. Vi er i dialog med myndighetene for å unngå slike gratispassasjerer. Et tiltak som er like viktig er å få prisen på vederlaget lavest mulig, avslutter Valde.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1