Tips redaksjonen
26.10.2015

Utvider produktspekteret med bakteriedrepende vaskemiddel

Trønderfirmaet Støren Dekkservice får nå flere ben å stå på som forhandlere av desinfiseringsmiddel til fjørfebransjen.

Daglig leder hos Støren Dekkservice AS, Asbjørn Buklev, har lang fartstid som leverandør til transportbransjen. Nå setter han hygiene og dyrevelferd i høysetet. Forespørselen om distribusjon av rengjøringsmidler fra Lilleborg Profesjonell, ble først en realitet i mai i år.
   Med Gildset Transport lokalisert i samme bygg som Støren Dekkservice, er fordelene mange. Transportfirmaet har i dag all inntransport av fjørfe til Norsk Kylling.
   – Produsentene bestiller frakt av kylling samtidig som de kjøper vaskemiddel. Dette er både tidsbesparende og minker fraktomkostningene betraktelig, sier Buklev.

Effektiv prosess
Produksjon og transport av kylling krever svært god hygiene. Vask av kyllingfjøs skjer i tidsrommet mellom levering av slaktekylling og nytt innsett av småkylling.
   Tak, vegger og gulv blir spylt. Deretter påføres desinfeksjonsvæske med lange lanser. Til slutt spyles alt ned igjen fra topp til bunn. Mange kyllingprodusenter har annet arbeid ved siden av, men de har ikke flere timer i døgnet enn andre folk. Derfor er det viktig å finne rasjonelle arbeidsmetoder.
   Buklev opplever gode tilbakemeldinger på produktene.
   – Desinfiseringsmiddelet fyller dagens strenge krav. Produktene tørker ikke inn eller renner av, men er drøye i bruk. Hemmeligheten bak suksessen ligger nok i et kortreist produkt med minimale fraktomkostninger, forteller Buklev.

Totalleverandør på dekk
Støren Dekkservice har stor boltringsplass og et areal på om lag 900 kvadratmeter.
   Selskapet er totalleverandør av dekk og smøremidler. Her finner du også dekkhotell og pressing av hydraulikkslanger på menyen. I tillegg utføres forstillingskontroll av personbil og varebil.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1