Tips redaksjonen
06.06.2016

Utvider ordning for elektronisk rapportering av ISPS-melding

Kystverket har innført en ny meldingsfunksjon for skipsfarten som introduserer elektronisk ISPS-melding for anløp til og seilas mellom alle havneanlegg som anløpes av ISPS-skip.

Løsningen ble satt i drift 7. april i meldingssystemet SafeSeaNet Norway.
   For å kunne motta ISPS-meldinger elektronisk fra skipsfarten må det enkelte havneanlegg i god tid opprette sin en egen bruker i meldingsportalen SafeSeaNet Norway.

Enhetlig praksis
Dette introduserer en felles standard og enhetlig praksis for rapportering av elektronisk ISPS-melding for anløp til og seilas mellom alle havneanlegg. For havneanlegg vil dette bety en mer effektiv håndtering og bedre oversikt over denne type anløpsmeldinger.

Et felles format
Tidligere har ISPS-skip bare sendt elektronisk ISPS-melding om anløp til det første havneanlegget man anløper i norsk farvann. ISPS-meldinger knyttet til anløp av etterfølgende havneanlegg ble sendt i ulike formater, basert på gjeldende praksis i det enkelte havneanlegg.
Fra 1. januar 2016, ved innføring av Forskrift om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven, skal alle ISPS-meldinger gis elektronisk i SafeSeaNet Norway. Dette følger av forskriften § 13, jf. § 5.
   Når det nye rapporteringsregimet kommer på plass, skal ISPS-meldinger til alle havneanlegg man anløper under en seilas, bare sendes elektronisk i SafeSeaNet Norway. Det er denne funksjonen som 7. april ble gjort tilgjengelig.

Kilde: Kystverket

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1