Tips redaksjonen
01.08.2017

Utenriksminister og ordfører åpnet nytt Veritas-bygg

Utenriksminister Børge Brende sammen med Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog foretok den offisielle åpningen av Veritas 3 tirsdag 13. juni. Bygget består av 10 000 kvadratmeter kontorlokaler og utgjør sammen med de øvrige byggene på Høvik i Bærum, DNV GLs hovedkontor.

DNV GL er sannsynligvis Norges mest internasjonale selskap. Selskapet er til stede i over 100 land. Samtidig har selskapet sin lokale tilhørighet. I mer enn 40 år har DNV GL hatt sitt hovedkontor på Høvik i Bærum. At utenriksminister Brende og ordfører Hammer Krog sammen foretok snorklipping utgjorde en klar symbolikk.
   Det nye bygget består av 10 000 kvadratmeter kontorlokaler med tilhørende fasiliteter. Nybygget er bygd til miljøstandarden BREEAM Excellent og energiklassen passivhus – de beste og mest fremtidsrettede energi- og miljøstandarder. 
   I følge Norwegian Green Building Council (NGBC), som har ansvaret for sertifisering, er BREEAM den mest brukte merkeordningen for miljøvennlige bygg. Medregnet de 10 000 kvadratmeterne for Veritas 3, er nå i alt én million kvadratmeter sertifisert i Norge i henhold til denne standarden.
   Samtidig med utbyggingen av det nye kontorbygget er også et nytt underjordisk parkeringshus ferdigstilt. Dette kan gi plass for til sammen 200 biler, hvorav 100 av de nye parkeringsplassene er tilpasset og har lademulighet for null utslippsbiler. Til sammen er nå 150 elbilplasser tilgjengelig på Veritas-senteret for selskapets ansatte.
   Det er også tilrettelagt for bruk av sykkel til og fra jobb – sommer som vinter. Det nye bygget inneholder innendørs sykkelparkering med tilhørende vaskeplass for sykler og dusj og garderober.
   Av DNV GLs totale 13 250 ansatte jobber i alt 1815 personer fra til sammen 55 ulike land ved hovedkontoret på Høvik. Om lag 470 av disse vil ha sin arbeidsplass i det nye bygget. Veritas 3 rommer også møterom, ny kantine og en konferansehall med plass til 270 stoler.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1