Tips redaksjonen
24.09.2014

Universal Robots klar med neste generasjon lette roboter

Den danske produsenten Universal Robots, som lager fleksible robotarmer til industribruk, presenterer den tredje generasjonen lette UR5- og UR10-roboter.

De nye robotarmene kommer med flere spesialfunksjoner: nøyaktige absoluttverdigivere, åtte nye, justerbare sikkerhetsvurderte funksjoner, dobbelt så mange innebygde I/O-enheter og forbedrede muligheter til å koble utstyr til kontrollboksene. Universal Robots fortsetter å gjøre det mulig å ha et trygt samarbeid mellom menneske og robot også med den nye generasjonen robotarmer. I tillegg er sikkerhetssystemet til den nye generasjonen nå sertifisert av TÜV. Selskapets lange erfaring i markedet har også bidratt til produktforbedringene. De nye robotene kommer med den samme brukervennligheten og gir den samme gode avkastningen på investeringen som selskapet er kjent for. 
 
Robotarmene UR5 og UR10 kommer nå med en rekke nye funksjoner. Samtidig holder Universal Robots fast på prinsippet om å produsere brukervennlige, lette roboter. Den seksleddede armen med en løfteevne på 5–10 kilo ser ut akkurat som tidligere. Men inni robotarmen og kontrolleren finner man produktforbedringene.
  – Vi er den eneste produsenten av lette robotarmer med lang erfaring innenfor en lang rekke bransjer. Vår forsknings- og utviklingsavdelingen har arbeidet hardt for å integrere innspill og tilbakemeldinger fra sluttbrukere i produktutviklingen, sier Enrico Krog Iversen, administrerende direktør for Universal Robots, om den siste nyvinningen fra Danmark. 

Nøyaktig absoluttverdigiver
En sentral innovasjon i den nye generasjonen UR-roboter er den nøyaktige absoluttverdigiveren. Denne tekniske forbedringen gjør det mulig å starte robotarmene raskere. Den absolutte posisjonen gjenkjennes like etter at armen blir slått på, noe som gjør det unødvendig med rykkvis drift mens robotarmen nullstilles. Dermed egner UR5 og UR10 seg nå til automatisk start – selv om denne funksjonen ikke krever noe batteri.
  – Med integreringen av den nøyaktige absoluttverdigiveren kan robotarmene våre integreres enda lettere i maskineri, samtidig som det går mye raskere å starte dem og de blir mye lettere å bruke uavhengig av bruksområdet, forklarer Esben H. Østergaard, teknisk direktør for Universal Robots.

Patentert justerbart sikkerhetssystem
Sikkerhetsinnstillingene til den siste generasjonen lette roboter fra Universal Robots kan justeres til hver enkelt løsning. Robotarmene har to driftsmodi for sikkerhetsfunksjonene: normal modus og redusert modus. Det er også mulig å skifte mellom sikkerhetsfunksjonene mens roboten er i drift. For å gjøre dette mulig blir åtte sikkerhetsfunksjoner overvåket av det nye patenterte sikkerhetssystemet: leddenes posisjon og hastighet, robotens midtpunkt (TCP), orientering, hastighet og kraft samt bevegelsesmoment og styrke. Innstillingene kan kun endres i et passordbeskyttet område. Alle disse sikkerhetsfunksjonene er sikkerhetsvurdert og funnet å tilfredsstille PL d og sertifisert av TÜV.
  – Det nye patenterte sikkerhetskonseptet vårt er en logisk videreutvikling av de tidligere robotarmene våre. De nye utgavene av UR5 og UR10 kan driftes i ulike modi avhengig av brukssituasjonen. For eksempel kan robotene fortsette å være i drift i redusert modus når en person går inn på arbeidsområdet deres, og deretter gjenoppta makshastigheten når personen går igjen. Alternativt kan de gå i makshastigheten inni en CNC-maskin, og deretter i redusert hastighet utenfor maskinen, sier Østergaard.

TÜV-sertifisering av UR Safety 3.0
Sikkerhetssystemet UR Safety 3.0 i den nye generasjonen UR5 og UR10 fra Universal Robots er sertifisert av TÜV Nord og testet i henhold til EN ISO 13849:2008 PL d og EN ISO 10218-1:2011, punkt 5.4.3.  

Øvrige innovasjoner
Ytterligere 16 digitale I/O-enheter som er enkle å konfigurere enten som digitale signaler eller sikkerhetssignaler, ny design på kontrollboksen og en ombygd kontroller er blant de øvrige forbedringene.

Fokus på fleksibilitet og brukervennlighet
De seksleddede, kostnadseffektive robotarmene UR5 og UR10 egner seg spesielt godt for små til mellomstore bedrifter. Siden de er lette i vekt og enkle å bruke via styreputen, kan de raskt programmeres til en lang rekke bruksområder uten behov for komplisert opplæring eller inngående teknologisk ekspertise. 
  – Med våre fleksible robotarmer treffer vi en bred målgruppe – enten det dreier seg om bruk av CNC-maskiner i et timannsfirma eller en limeprosess hos en bilprodusent, kan alle dra fordel av robotene våre. De utfører de ensformige eller farlige jobbene som tidligere måtte gjøres av mennesker, sier Iversen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1