Tips redaksjonen
26.10.2015

Uavbrutt drift takket være nytt batteriladesystem

Logistikksenteret til Broman-konsernets datterselskap, BG Varasto Oy i Hyvinkää, gikk over til toskiftsdrift i begynnelsen av 2015. I den forbindelse gikk virksomheten til anskaffelse av et nytt batteriladesystem fra Exide Technologies. Ved hjelp av det nye systemet kan logistikksenterets gaffeltrucker være i uavbrutt drift i hele arbeidstiden. Alternativet, dvs. anskaffelse av flere trucker med påfølgende investering i større laderom, ville ha vært langt dyrere. De nye høyfrekvensladerne reduserer dessuten strømforbruket.

Ved BG Varasto Oys 23 000 kvadratmeter store lager i Hyvinkää håndteres importen og logistikken for de to finske kjedene Motonet og AD VaraosaMaailma, som er en del av Broman-konsernet. Kjedene består av i alt 55 butikker. Lageret i Hyvinkää har omkring 30 kilometer med reolplass for småartikler og 25 000 palleplasser. BG Varasto Oys logistikksjef Petri Nietula er meget tilfreds med det nye systemet.

Større effektivitet
– I høysesongen jobber vi to skift. Lading av batteriene foregår samlet i ett rom, der det til enhver tid står 15–20 batterier til lading. Tidligere stod gaffeltruckene stille mens batteriene ble ladet. I forbindelse med investeringen i det nye systemet besluttet vi å endre arbeidsgangen vår, og vi tar nå batteriene ut av truckene når de skal lades. På den måten har vi kunnet redusere utgiftene til laderom og samtidig utnytte truckene våre på en mer effektiv måte, forteller Nietula.
   En utvidelse av laderommet til truckene ville ifølge Nietula ha vært en kortsiktig løsning. Nå kan man på enkelt vis utvide antall ladeplasser med inntil 20 nye plasser ved behov. Selv om logistikksenteret vokser, vil det ikke være nødvendig å anskaffe ekstra plass eller nye trucker. Per i dag har BG Varasto i alt omkring 50 trucker fra henholdsvis Rocla og Toyota.

Maskinell batteriflytting
– Exides leveranse bestod av batterier, ladere, batteriskiftesystemer, rådgivning om ventilasjon og el-installasjoner samt montering. Som en del av investeringen i det nye systemet anskaffet vi også mer energieffektive ladere. Flyttingen av batteriene foregår maskinelt, noe som reduserer risikoen for arbeidsulykker. Med batteriskifteutstyret kan vi skifte ut alt fra store batterier på tusen kilo til mindre batterier, sier Petri Nietula.

Fleksibelt
Truckkjøringen foregår systematisk, slik at hvert skift har et bestemt antall fulladede batterier til rådighet. Batteriene lades opp når de ikke lenger har tilstrekkelig kapasitet. På denne måten roteres batteriene jevnt, og man unngår ufullstendig lading som forkorter batterienes levetid.
   – Det er enkelt både å skifte og lade opp batteriene, og hver enkelt truckfører sørger selv for batteriskift og vannpåfylling, forteller Petri Nietula.
   Ifølge salgssjefen for Exide Technologies, Tomi Knuutila, er det lett å tilpasse det moderne ladesystemet både til truckkjøringbehovet og de fysiske rammene. Antall ladeplasser kan økes etter behov, uten at laderommets størrelse må utvides.
   – Hvis vi f.eks. ønsker å jobbe i tre skift, er det forholdsvis lett å finne mer plass til truckbatteriene. Exides ladere kan monteres både på veggen og på et stativ, slik at vi kan utnytte plassen optimalt.

15 prosent besparelse
BG Varasto Oy vurderer potensiell besparelse til å være på ca. 15 prosent med de nye høyfrekvensladerne sammenlignet med en tradisjonell 50 Hz-lader. De nye laderne har en virkningsgrad på 90 prosent. Ladeprofilen ligger på 1,1, sammenlignet med 1,15 – 1,20 for en tradisjonell 50 Hz-lader.
   – Kundene forstår ikke alltid hvor mye virkningsgraden har å si for energiforbruket. Laderens virkningsgrad er viktig fordi batteriene i gjennomsnitt blir ladet opp én gang om dagen. Ved full opplading krever dette ca. 30 kW energi. Samtidig reduseres lagerets CO2-utslipp, understreker Tomi Knuutila.
   De nye høyfrekvensladerne kan tilpasses andre batteriteknologier, inkludert gelbatterier. 
   Investeringen i BG Varasto Oys nye system var meget grundig forberedt, og alle konsekvenser ble nøye vurdert. Slik skal det også være, sier Tomi Knuutila.
   – Logistikksentre burde involvere leverandøren av batteriladesystemet så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Det gjør det mulig å finne en løsning som tar høyde for fremtidige plassbehov, eventuell anskaffelse av ekstrautstyr samt krav til el-installasjoner og ventilasjon i laderommet. Dessuten kan lokalene og instrumenteringen tilpasses behovet utenfor sesong eller i forbindelse med utvidet aktivitet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1