Tips redaksjonen
18.04.2017

Trekonstruksjon bekjemper klimaendringer gjennom karbonlagring

Byggebransjen bidrar med opptil 30 prosent av globale årlige utslipp av drivhusgasser og spiller derfor en viktig rolle i å redusere klimaendringer. Bygging med tre er en del av løsningen, ettersom tre er det eneste konstruksjonsmaterialet som lagrer karbon. Treprodukter, som Kerto LVL, har overraskende lave karbonutslipp i sin levetid og kan brukes i nesten alle bygninger til å lagre karbon.

En av de viktigste måtene å redusere klimaendringer på er å finne nye måter å fange opp karbon fra atmosfæren. Byggebransjen kan støtte disse positive utviklingene ved å bruke trekonstruksjonsmaterialer som fanger opp karbon i hele levetiden. For eksempel låser tømmerprodukter inn cirka ett tonn med CO2 per 1 m3 tre.
   – Den tørre massen til tre er 50 prosent karbon, og dette karbonet tas fra atmosfæren og bidrar derfor ikke til drivhuseffekten, sier Matti Kuittinen, arkitekt og forsker ved Aalto-universitetet.
   – Under planlegging av nye bygninger eller renovasjon av eksisterende bygninger må vi først se på utslipp som blir skapt i hele bygningens levetid, fortsetter dr. Frank Werner fra Frank Werner Environment & Development.

Treprodukter kan brukes i alle bygninger
Trebaserte materialer kan brukes i de fleste deler av en bygning for å fange opp karbon fra atmosfæren. Dette gjør at designere og byggere kan nå ambisiøse mål om reduksjon av CO2.   
   Det største potensialet for å lagre karbon kan oppnås i yttervegger, mellomgulv og takkonstruksjoner. For eksempel ble et passivhus designet for et kaldt klima med to kombinasjoner av alternative konstruksjonsmaterialer: treramme med trefiberisolasjon og en aircrete-ramme med EPS-isolasjon.
   – Begge alternativene ga bygningens skall samme energieffektivitetsnivå. Imidlertid forårsaket produksjon av trealternativet rundt 40 prosent mindre CO2-utslipp. Mengden atmosfærisk karbon som kan lagres i trerammen, var nesten fire ganger så mye som i alternativet, forklarer Kuittinen.

Tre er klimavennlig i hele livssyklusen – og videre
Ettersom store mengder karbon kan lagres i tredeler på bygninger, er det viktig å sikre at karbonlagringen er så langsiktig som mulig. Lang levetid krever god design, fuktsikkerhet under konstruksjonen og bra vedlikehold. Når tredelene ikke lenger blir brukt i bygninger, kan de resirkuleres til andre produkter – slik at atmosfærisk karbon forblir bortlåst. Etter en runde med resirkulering kan trematerialene brukes for bioenergiproduksjon.
   – Hvis bygninger ble oppfunnet igjen i dag, ville fornybare materialer spille en viktig rolle. En revolusjon med mer klimavennlig og bærekraftig bygging er mulig med hjelp av velutviklede, grønne byggeprodukter. Resten er opp til designerne og byggerne, konkluderer Werner.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1