Tips redaksjonen
09.03.2016

"Treet" til topps i kåringen "Årets trebyggeri 2015"

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2015 er «Treet» - verdens høyeste trehus.

Fra venstre: Harald Liven – Moelven Limtre AS, Åge Holmestad – Moelven Limtre AS, Rune B. Abrahamsen – Moelven Limtre AS, Andreas Østvold – Sweco AS, Per Reigstad – Artec AS, Ole Kleppe – BOB BBL, Hilde Tellesbø – Treteknisk og Terje W. Gilje – BOB BBL (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsen)

Prisen ble delt ut på Byggedagene 8. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Bygget har et avansert industrialisert byggesystem som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.
  
Verdens høyeste trehus er med sine 14 etasjer et pilotprosjekt for bærekraftige høye trebygninger i urbane områder. Ny kunnskap om bygging av høyhus i tre har blitt utviklet. 

Inspirasjon for andre 
«Treet» vil fungere som inspirasjon for lignende prosjekter i framtiden og vil gi grunnlag for utviklingen av både lavere og høyere trebygninger. Bygningen oppfyller passivhuskravene og har fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge. Bæresystemet er i limtre, mens leilighetene er basert på moduler. Trapper og heissjakter er i massivtre. Prosjektet rommer 62 leiligheter og er på totalt 5600 kvm.
   Nye treløsninger er tatt i bruk, og prosjektet har bidratt til utvikling av nye løsninger hos leverandørene og ny kompetanse hos planleggere og konsulenter.
   Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2015 under Byggedagene.  Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.

Årets Trebyggeri 2015 – tre flotte byggeprosjekter nominert
Juryen har gått gjennom og vurdert mer enn 20 innsendte prosjekter. Det er stor spennvidde og kvalitet blant de innsendte prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger.  Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter: Åsveien Skole i Trondheim, «Treet» i Bergen og Ås Gård – Senter for husdyrforsøk på Ås.
De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at «Årets trebyggeri 2015» er «Treet» – verdens høyeste trehus.

Kort om de nominert til Årets trebyggeri 2015
«Treet» – Verdens høyeste trehus
«Treet» er et pilotprosjekt for bærekraftige høye trebygninger i urbane områder. Ny kunnskap om bygging av høyhus i tre har blitt utviklet, og «Treet» vil slik gi grunnlag for utviklingen av både lavere og høyere trebygninger. Bygningen oppfyller passivhuskravene og har fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge. Bæresystemet er i limtre, leilighetene er basert på moduler, og trapper og heissjakter er i massivtre.

Åsveien skole – Et prosjekt i Framtidens bygg
Prosjektet har vært et av Trondheim kommunes pilotprosjekt i Framtidens Bygg og Trebyen Trondheim. Prosjektet har hatt en helhetlig tilnærming til bærekraft fra oppstart til gjennomføring. Grundige beregninger av klimagassutslipp for alle byggematerialer har gitt ny kunnskap og økt oppmerksomhet om betydningen av materialbruk i et klimaregnskapsperspektiv. Det er brukt tre i bærende konstruksjoner, dekker og klimaskall.

Ås gård – Norges største gårdsanlegg
Ås gård er Norges største gårdsanlegg på totalt rundt 12 000 kvadratmeter fordelt på flere bygg. Bæresystemet for alle bygg er utført i treverk. Søyler, dragere og takkonstruksjon er levert som en kombinasjon av limtre, gitterdrager og tretakstoler, noe som har bidratt til å skape et åpent og luftig arkitektonisk uttrykk. Utvendige vegger er levert med bindingsverk i treverk. Det er benyttet upigmentert royalimpregnert kledning på alle fasader. Alle innervegger er levert med bindingsverk i treverk og er kledd med vannbestandig finerplater i alle husdyrrom.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1