Tips redaksjonen
30.01.2015

Tredje generasjons HUS3 betongskrue

Hilti kommer nå med tredje generasjons HUS3 betongskruer, som er den første betongskruen med godkjenninger til gjenbruk og justeringer. HUS3 kommer med vanlig sekskantet hode og med senkbart hode i elsink og rustfritt stål.

Gjenbrukbar og justerbar
Godkjenningen tillater gjenbruk i fersk betong opp til 40 ganger. Slitasje kontrolleres med Hilti kontrollverktøy, en tube som festes ved siden av Hilti muttertrekkere. Man setter bolten inn i tuben, og hvis den ikke stikker ut på andre siden, går det fint å bruke den igjen, slik kan man bruke samme bolt flere ganger, for eksempel til forskalingsbygg og tilfeldige rekkverk. HUS3 er også verdens første betongskrue med en testet og godkjent justerbarhet. Det gjør HUS3 til et aktuelt produkt til alle bruksområder som krever justeringer, for eksempel rekkverk og gjerder.

Høye laster med små avstander
Den nye designen til HUS3 betongskrue tillater høyere laster, opp til 122 % høyere en HUS-H. Designen tillater også mye mindre kantavstand, helt ned til 50 mm. Hiltis design gir heller ikke noen lastreduksjon ved montering med treff i armeringsjern.

Rask og enkel installasjon
Ifølge opplysninger fra Hilti sparer man nesten 50 % av tiden ved installasjon sammenlignet med tradisjonelle ekspansjonsankere. Etterspenning med momentnøkkel trengs heller ikke ved montasje med Hilti muttertrekkere. Ekspansjonsankere installert uten momentkontroll kan føre til store forskyvninger som kan true påliteligheten til ankeret. HUS3 har en selvlåsende egenskap som garanterer at den ikke skrues ut.

Se for øvrig motek.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1