Tips redaksjonen
12.03.2019

Tre netthandelstrender å lære av i 2019

Adhoc-kampanjer med skreddersydde tilbud rundt merkedager er ikke nok.

For å ta ut potensialet i nettsalget og vinne kampen om kundene i høysesonger må det bygges kundelojalitet via positive opplevelser gjennom hele året.
   Dette er noe av lærdommen i en ny rapport fra Adobe, som gjennom sine Experience Cloud-løsninger kartla forbrukernes handlemønstre i form av over en billion anonymiserte besøk på amerikanske e-handelssider i den travle shopping-perioden mellom 1. november og 31. desember 2018.
   "Den hektiske høysesongen vi har bak oss gir innsikt som kan være verdifull input for e-handels- og marketing-strategier gjennom hele året", skriver selskapet om rapporten.
   Adobe i Norden trekker frem tre viktige lærdommer å ta med seg for 2019.

1: En vellykket julekampanje starter på nyåret
Kortsiktige kampanjestrategier om å pushe skreddersydde tilbud rundt merkedager er ikke nok for å ta ut potensialet. For å bli et naturlig valg i julehandelen må man bygge lojalitet hos forbrukere via gode opplevelser gjennom hele året. Halvparten av e-handelsinntektene kan henføres til markedsføring med direktepåvirkning av kundereisen, som søkeannonser, e-post og sosiale medier. Den andre halvparten var mer indirekte basert, eksempelvis i form av direkte trafikk og naturlige søk.

2: Mobilen vinner terreng, særlig i fritiden
For første gang stod mobiler for over halvparten (51,4 %) av alle besøk på e-handlernes websider i perioden. Nær en tredjedel (31 %) av kjøpene, og 24 prosent flere enn i samme periode året før, ble gjort fra mobil. Mobiltelefonene sto for størst andel av nettbesøkene (61,1 %) og omsetningen (42,3 %) på første juledag. Og de brukes flittigst og stadig oftere i helgene.

3: Fordelaktig "omni-handel"
Undersøkelsen viser fordeler og ulemper med å bare selge på nett kontra både på nett og i fysisk butikk. Detaljhandlere som selger i begge kanaler opplevde 50 prosent høyere bruk av tilbudet om å kjøpe på nett og hente i butikk enn året før. Selv om disse ordrene ofte består av bare to-tre produkter av gangen, representerer de verdifulle muligheter for mersalg når kunden besøker den fysiske butikken. Samtidig forlater kundene hos rene netthandlerne i mindre grad handlekurven før bestillingen er fullført. Det er 44 % mer sannsynlig at en kunde fullfører nettkjøpet hos en ren netthandler enn hos en omni-handler.

Juleforberedelsene starter nå

”Det er viktig at detaljhandlere forstår at en vellykket julekampanje starter allerede nå på nyåret. Det nytter ikke lengre bare å reklamere for fullt rundt høytidene. Man må styrke posisjonen i forbrukernes bevissthet gjennom hele året med beinhard fokus på gode kundeopplevelser for å bli et naturlig valg når julehandelen starter,” sier Imran Afzal, Adobes marketingsjef i Norden.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Adobe, som har analysert anonyme data fra over en billion besøk på amerikanske e-handleres websider i perioden 1. november til 31. desember 2018.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1