Tips redaksjonen
03.01.2014

Tre innovative designprosjekter i olje og offshore

Biota Guard skal overvåke miljøet på store havdyp ved hjelp av blåskjell. H.Henriksen Mek. Verksted vil sikre at rett person får rett informasjon under krevende offshoreoperasjoner. Stimline planlegger å revolusjonere brønnoverhalingsbransjen. Alle skal bruke design som innovasjonsverktøy.

Hvert femte nyskapingsprosjekt som får tildelt midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) i år, kommer fra olje-, gass- og offshoresektoren. Nesten én million kroner skal sikre at tre nyskapingsprosjekter får best mulig utgangspunkt helt fra starten.
   – Tradisjonelt har ikke design stått spesielt sterkt i denne sektoren, men de siste årene har vi sett at bransjen virkelig har fått øynene opp for innovasjonspotensialet som ligger i designmetodikk. Ved hjelp av designere kan bransjeaktørene tenke nytt rundt kompliserte problemstillinger, noe disse tre prosjektene er levende beviser på, sier Anita C. Drabløs, prosjektleder for DIP i Norsk Designråd.

Følsomme blåskjell på dypt vann
Gründerbedriften Biota Guard har vekket betydelig oppsikt med sin biologiske teknologi for å måle utslipp ved oljeinstallasjoner til havs. Sensorene er nemlig levende blåskjell. I løpet av de siste fem årene har selskapet femdoblet antall ansatte og utløst opp mot 40 millioner kroner i investeringer til forskning og utvikling.
 
  Nå kastes blikket mot dypere farvann. Behovet for overvåking i arktisk hav ned mot 500 meter øker stadig. Derfor har Biota Guard fått 350 000 kroner av Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å videreutvikle løsningen slik at den kan fungere i det røffe miljøet, og som skal åpne dører inn i olje- og gassindustri over hele verden. Biota Guard skal bruke interaksjonsdesignere og industridesignere for å utvikle konseptet helt fra bunnen. Arbeidet skal forankres i brukerinnsikt og tilbakemeldinger fra kunder.

Kritisk offshoreinformasjon
Offshoreoperasjoner utføres ofte under svært krevende forhold, og dersom noe går galt, kan konsekvensene være alvorlige. Behovet for oversikt og tilrettelegging av informasjon er svært viktig for å kunne vurdere sikkerhet og gjennomførbarhet. Tønsbergselskapet H. Henriksen Mek. Verksted ønsker å utvikle nettopp et slikt verktøy og får nå 300 000 kroner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) i støtte til idéfasen.
 
  Designkompetanse skal brukes til å kartlegge situasjoner der brukeren trenger mer informasjon samt definere hvilken informasjon som savnes. Denne kunnskapen skal deretter brukes til å utvikle et konsept som fanger opp relevant informasjon og formidle den til riktig mottaker i rett mengde, type og kvalitet. Konseptet skal være universelt nok til å kunne brukes i en lang rekke operasjoner til havs, til og med i antiterroroperasjoner.

Lengre levetid for oljebrønner
Store mengder verktøy sendes ned i dype oljebrønner, slik at personell kan gjennomføre kontroller og vedlikeholdsarbeid. Imidlertid har tiden lenge stått stille i brønnoverhalingsbransjen, og operatørmiljøene er ikke utformet med tanke på de som bruker dem. Dette ønsker Stimline å forandre på.
 
  Nå har selskapet med hovedkvarter i Kristiansand og Calgary fått 350 000 kroner i støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å sammen med designere utvikle et avansert, modulbasert operatørmiljø. I prosjektet settes brukerens behov i sentrum, noe som skal gi en løsning som både er sikrere og mer brukervennlig. Mange gamle brønner kan få forlenget levetiden betydelig dersom løsningene for brønnoverhaling blir bedre. Et vellykket prosjekt kan derfor bety kraftig salgsøkning for Stimline.

7 millioner til 15 nyskapingsprosjekter
DIP ledes av Norsk Designråd. I alt 15 prosjekter over nesten hele landet mottar til sammen i underkant av sju millioner kroner fra DIP i 2013. Totalt er det blitt delt ut 32 millioner kroner til 84 prosjekter over en femårsperiode og nå begynner suksesshistoriene for alvor å komme. 
 
  I fjor mottok Oslo universitetssykehus DIP-midler til et pilotprosjekt som skulle få ned ventetiden for brystkreftpasienter. Tidligere i høst ble resultatet av dette banebrytende DIP-prosjektet presentert: Pasienter som tidligere har måttet vente i opptil 12 uker på å få time til diagnose, blir nå innkalt i løpet av 48 timer. Dette er en reduksjon i ventetiden på imponerende 90 prosent.

Kilde: Pressenytt

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1