Tips redaksjonen
27.05.2014

Transportnett lanserer transportbransjens råeste mobilapp suite

Transportnett AS lanserer nå en suite av markedets første og råeste mobilapp uavhengig av ERP-, WMS- og TMS-plattformer. Selskapets nye kinderegg vil sette standard for bruk av mobile løsninger til transportbransjen. 

Dette lar seg gjøre ved å utnytte ny og moderne appteknologi i samarbeid med eksisterende systemtenkning rundt mobilitet. – Mobilapp’en kommuniserer med alle forretningssystemer og leveres kundene til en månedspris fra 50 kroner og oppover, sier daglig leder Jan-Ole Hansen i Transportnett. 

Kostnadseffektivt
– Konkurrerende løsninger snakker direkte fra en mobilklient til en server. Vi har klart å unngå denne omveien ved å tilknytte eksisterende infrastruktur til mobilapp’en. Via en meldingsutveksler som er koblet til kjente formater, er mobilapp’en oppe og går i løpet av fire timer, sier Hansen. Han kan fortelle at oppstartskostnadene for den nye mobile app’en er fra 5000 kroner. – For våre kunder er dette en meget kostnadseffektiv løsning som er nedbetalt i løpet av 1–2 uker. 
  Transportnetts nye teknologi er uavhengig av fagsystemer. Informasjon sendes og mottas via standard EDI. – Du kan koble deg opp mot vår løsning med Timpex, Sysped, Unitrans, ERP-, TMS- og WMS-systemer, sier Hansen. Han påpeker at mobilapp’en gjelder fra transportrampen og ut til sluttkunde. – Vi forenkler sporing av varer og meldingsutveksling til og fra ulike transportører. 

Løsninger
Siden begynnelsen av 2000-tallet og frem til i dag har Transportnett vært en driver i lansering av transportadministrative systemer. Hansen forklarer: – Vår nye app suite er nøye gjennomtenkt og vil effektivisere koblingene og datafangstmulighetene til alle fagsystemer. Innenfor logistikk er det et økende behov for mobilitet. Noen er avhengig av enkle løsninger til utsendelse av varer uten krav til sporing på kollinivå. Løsningen TN Basic til 50 kroner måneden dekker disse behovene. TN Distribute til 179 kroner måneden innbefatter flåtestyring og sporing ned på kollinivå med en egen sporingsportal. Sist men ikke minst har vi Bulk Cargo med egen kjøreseddelløsning som baserer seg på transaksjoner med ubegrenset bruk av antall app’er.

Høyere funksjonalitet – lavere pris
For mange er det omfattende å implementere og idriftsette håndholdte terminaler med Microsoft Pocket Mobile. Slike prosjekter kan fort beløpe seg til flere hundre tusen kroner. – Våre servere benyttes som mellomvare mot underliggende systemer. Med en EDI-kobling har vi full kontroll med driftsstrukturen på kommunikasjonssiden, sier Hansen. Han kan fortelle.at de årlige driftskostnadene med den nye mobilapp’en er redusert til et minimum.  – Markedet har lenge etterspurt en løsning med høyrere funksjonalitet til vesentlig lavere pris, avslutter han.   


[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1