Tips redaksjonen
05.05.2015

Trä8 – et smart system

Blir det ikke for tungt å oppføre et seks etasjers høyt hus på toppen av en garasje? Nei, ikke med et byggesystem i tre!

Tre eller betong – det var spørsmålet da Hökerums Bygg AB skulle oppføre to flerboligbygninger i Askim utenfor Göteborg. Svaret ble tre.
  Å bygge i tre er nemlig å bygge smart. I dette prosjektet gjorde det at de to bygningene kunne plasseres oppå en eksisterende parkeringsgarasje. Dette hadde ikke vært mulig med betongbygninger, som er mye tyngre. Bygging i tre ga dermed en stor innsparing både i tid og penger.
   Det er et stabilt byggsystem med reisverk i limtre og Kerto, utviklet for fabrikkbygging. Trä8 kan håndtere maksimalt modulmål på 8 x 8 meter, og dette gir arkitekten stor frihet når det gjelder innvendig utforming.

Åtte ukers montering
– Flerboligbygningene i Askim er de første seks-etasjers husene som er bygd med dette systemet. Monteringen tok åtte uker per hus og fulgte fremdriftsplanen til punkt og prikke, forteller prosjektleder Magnus Claesson i Moelven Töreboda.
  Limtrefabrikken leverte reisverk i limtre, bjelkelagselementer, yttertak og Kerto til de to byggene.
   Systemet har tidligere vært brukt i en større bygning ved Linnéuniversitetet i Växjö, der flere hus ble koplet sammen. Her var det spesielt strenge krav til lyd- og vibrasjonsdemping, og målingene som ble gjort, ga svært tilfredsstillende resultater.

Taket tidlig på plass
– Til forskjell fra andre måter å bygge trehus på kommer taket tidlig på plass når man bruker Trä8-systemet. Det gjør at en stor del av byggearbeidet er værbeskyttet, og ikke minst at også installasjonsarbeidet kommer tidlig i gang. Det betyr dermed at hele byggetiden kortes inn sammenliknet med når man bruker andre systemer, understreker Magnus Claesson.

Effektiv lyddemping
Moelven Töreboda har testet bærebjelkesystemet akustisk i samarbeid med innleide fagfolk. Det legges stor vekt på å utvikle metoder for effektiv lyddemping. Testene viser også at Trä8 kan gi et like godt lydmiljø som konstruksjoner i andre materialer.
  Å bygge i tre innebærer store miljøfordeler. Det er et fornybart materiale, fremstillingsprosessen medfører mindre CO2-utslipp enn produksjon av andre konstruksjonsmaterialer, og den lave vekten gir fordelaktige transportløsninger.

Kilde: Moelven

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1