Tips redaksjonen
03.01.2014

Toppmøte i Oslo: Vil skifergass true Norges posisjon som energinasjon?

Fredag, 29. november 2013 ble det arrangert toppmøte i Oslo i regi av det tyske Council on Foreign Relations (DGAP). Til stede var konsernsjef i Wintershall, Rainer Seele, konsernsjef i Statoil, Helge Lund og Kaisure Sadamori fra det internasjonale energibyrået (IEA) og en rekke andre ledere og fagpersoner fra olje- og gassindustrien samt politiske representanter og representanter fra forskningsmiljøer. Temaet var om skifergassrevolusjonen i USA vil true Norges posisjon som energinasjon.

Energiverden er snudd opp ned, og årsaken er skifergass. Siden USA startet storskalaproduksjon av ukonvensjonell gass, er balansen i den globale energisektoren betydelig endret. USA er nå verdens største produsent av naturgass, og man regner med at halvparten av USA energiforbruk i 2025 vil komme fra naturgass. Dette fører til store utfordringer for det europeiske energimarkedet. Lave priser på naturgass, utløst av den vellykkede skifergassproduksjonen, setter europeiske konkurrenter under press.

Størst vekst fra naturgass
Kaisure Sadamori fra det internasjonale energibyrået (IEA), presenterte byråets nye World Energy Outlook. Han sa at fossilt brensel fortsatt vil ha stor betydning for å dekke verdens energibehov, og at gass vil spille en sentral rolle. – Av alle fossile brensler har naturgass hatt den absolutt største veksten. Den globale etterspørselen etter naturgass vil øke med 50 prosent innen 2035, spådde Sadamori. Dette betyr at naturgass vil nå en andel på 25 prosent av den samlede globale energimiksen. Mens behovet for gass stiger moderat (+13 prosent) i Europa, blir økningen i gassbehovet drevet av en kraftig vekst i etterspørselen i Kina, India og Midtøsten (+60 prosent). Ukonvensjonelle naturgassressurser, som skifergass, vil utgjøre om lag en tredel av all naturgass produsert på verdensbasis i 2035, ifølge det internasjonale energibyrået (IEA).

Debatten rundt skifergass styrker naturgassens rolle
Konsernsjef Rainer Seele understreket effekten «skifergass-boomen» har på markedet. Wintershall er Tysklands største olje- og gassprodusent og et heleid datterselskap av BASF. Seele forklarte hvordan USA, som er den eneste ledende industrialiserte nasjonen som måler betydelige reduksjoner i sine utslipp av klimagasser, viser hvordan økologiske og økonomiske behov kan bringes sammen på en intelligent måte. Naturgass er også ryggraden i dagens industrialiseringsbølge i USA. – Skifergass-boomen har vært med på å sette fokus på naturgass som produkt. Alle produsenter, både konvensjonelle og ukonvensjonelle, kan dra nytte av dette, forklarte Seele. Selv om produksjonen av skifergass i Europa ikke er av samme skala som i USA, må Europa benytte anledningen til å bruke utvalgte prosjekter til å vise at skifergass utvunnet i Europa er mulig. Seele la til at naturgass igjen må høyere opp på den politiske agendaen til europeiske beslutningstakere, slik at en kan fokusere på gassens styrker; lave karbonutslipp, pålitelig og sikker.

Norge forblir sentral naturgasspartner
Konsernsjef Helge Lund understreket Norges rolle som Europas nest største leverandør av gass. – Norge har mye gass og en godt utbygd infrastruktur som sikrer Europas og Tysklands energiforsyning på lang sikt, sa Lund. Han opplyste at Statoil var tidlig ute med å drive utvinning av skifergass i USA, og at selskapet i dag er til stede tre steder i landet og er involvert i to gassrørprosjekter. Han var ikke engstelig for at skifergassrevolusjonen ville true Norges posisjon som energinasjon i og med at Norge fortsatt vil være konkurransedyktig både med hensyn til pris og pålitelig distribusjon.  

I paneldebatten som fulgte innleggene til Sadamori, Seele og Lund, var man opptatt av energisituasjonen i Europa og hvordan politikerne skulle forholde seg til den nye situasjonen. I og med at naturgass er en ren energiform i forhold til kull og olje, mente man at politikerne snart burde våkne opp og komme med noen visjoner for Europas fremtidige valg av energiform og forstå at naturgass er et godt alternativ. Politikerne er i dag mest opptatt av sikkerhet, CO2-utslipp og alternativ energi. Problemet i dag er at gassindustriens stemme ikke blir hørt. Og det syntes deltakerne var frustrerende.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1