Tips redaksjonen
24.10.2016

Toppmøte for lønnsom transport

Messen Transport & Logistikk arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 17.–18. oktober. Den består av en utstilling med rundt 80 utstillere pluss en rekke aktuelle konferanser.

– Transport & Logistikk 2016 er en viktig konferanse for alle med interesse for samferdsel i Norge, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen. Han er klar for å møte medlemsbedrifter og politikere til debatt i oktober.
   Her møtes både politikere og ledere av transport- og logistikkbedriftene til felles meningsutveksling. – Som statsråd har jeg hatt anledning til å delta på konferansen i flere år – og vil også delta i år. Jeg setter stor pris på at viktige temaer som for eksempel Nasjonal transportplan (NTP) blir tatt opp på konferansen. Debattene mellom politikere og næringsliv er nyttig før vedtak skal fattes, sier Solvik-Olsen. Stortinget skal debattere NTP denne høsten.

Lønnsom logistikk
– I løpet av disse to dagene i oktober vil politikere og alle etatsdirektører som representerer vei, sjø og jernbane bli konfrontert direkte med medlemsbedriftenes behov for bedre transport og logistikk, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise i Norsk Industri. – Det er viktig å lytte til vareeierne og la disse komme til orde. Medlemsbedrifter fra alle bransjer i NHO-fellesskapet er avhengig av å ha transport og logistikk på plass for å kunne drive forretning. Det blir både dueller og debatter, hvor politikerne og myndigheter får høre direkte fra NHOs medlemsbedrifter hvor skoen trykker, sier han.
   – Fokuset på transportkjøpere og hvordan de løser sine utfordringer blir presentert gjennom deltakelse fra blant andre TINE, PrincessGruppen, Bohus, Elektroskandia, Optimarin, Hydro Aluminium, Statoil, Coop, National Oilwell Varco og Fresenius Kabi. Dette er bare noen få av våre viktige bedrifter som vil dele sine erfaringer om logistikk og hvordan drive en effektiv transport og logistikk, sier Frøise.

Transportbransjens svar på Über
– Gründeren av transportbransjens Über, Ari Kestin, kommer direkte fra London for å fortelle om suksessbedriften Nimber. Over 30 000 brukere i Norge er registrert i firmaet. Nimber er et nett av privatpersoner eller transporttilbydere som tar med seg din pakke på lasset fra A til B – på en tur de likevel skal gjennomføre. Bare det siste året har Nimber økt antall brukere med 475 prosent i Norge, sier Frøise.
 
Nedgangstider i olje og gass
En spennende sesjon er hvordan nedgangen i virksomheten innenfor olje og gass har påvirket transportbransjen. En undersøkelse som er gjennomført av Norsk Industri, tilsier at over 80 av leverandørindustriens bedrifter det siste året har gjort endringer i sine logistikkavtaler og sine kjøremønster til og fra kundene. Her vil Leif Arne Strømmen, Senior Vice President Globalt for Kuehne+ Nagel med ansvar for olje og gass logistikken, fortelle om hvordan de opplever endringen i markedet.

Samferdselspolitisk vorspiel
Tre tidligere samferdselsministre – Liv Signe Navasete, Torild Skogsholm og Dag Jostein Fjærvoll – kommer også. De gjør opp status på dagens samferdselspolitikk, sammenlignet med tidligere.

Faglig og sosialt påfyll
– Årets konferanse er den 58. i rekken. I år deltar 80 utstillere, 115 foredragsholdere, og vi forventer omtrent 900 deltakere, sier Frøise. – De besøkende får dermed en unik mulighet til å oppdatere deg på det som skjer i bransjen. Det vil også være gode muligheter til å knytte kontakter, både på dagtid i løpet av konferansen og under festmiddagen mandag kveld, sier han.
   Transport & Logistikk er et samarbeid mellom Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport, Logistikkforeningen og Norsk Havneforening,

Kilde: NHO

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1