Tips redaksjonen
04.07.2014

Tommy Pedersen er Årets solstråle

Tommy Pedersen fra Statsbygg ble tildelt prisen Årets solstråle 2014 på Solenergidagen 9.mai. Han fikk prisen fra Norsk solenergiforening for sin innsats for å fremme bruk av solenergi i Norge.

– Denne prisen betyr mye og skaper også forventninger framover, sa Tommy Pedersen da han mottok prisen. 
  Tommy Pedersen er en utrettelig pådriver for flere miljøriktige bygg i Norge. I 2013 var han initiativtaker og prosjektleder for byggingen av et 70 kWp solcelleanlegg på Campus Evenstad ved Høyskolen i Hedmark. Solcelleanlegget var Norges største da det åpnet i desember. Det demonstrerer mulighetene solkraft har i Norge. Anlegget var en av flere gode grunner til at solenergi fikk et økt fokus i Norge i løpet av fjoråret.
  Prisvinneren er en sterk pådriver og kunnskapsformidler for solenergi hos arbeidsgiveren sin, Statsbygg. Han arbeider for at Statsbygg skal bygge tilstrekkelig erfaring innenfor solenergi til at dette kan tas i bruk i større skala og omfang både i eksisterende bygg og i nybygg, og dermed bidra til å oppnå mål innenfor energieffektivisering og fornybar energi.  
  Også privat har Årets solstråle stor entusiasme for solenergi. Solfangere produserer varme til huset hans på Ekeberg, og han er også i ferd med å installere solceller på huset.
  Hans kollega, Terje Flygind, mener at Statsbygg er heldig som har en som Tommy Pedersen i sine rekker. – Uten ham tror jeg ikke solenergiprosjektet på Evenstad hadde blitt gjennomført, sier Flygind. 

– Begynnelsen på en solenergirevolusjon
Rundt 170 deltakere møttes på Solenergidagen og diskuterte hvordan solenergibruken i Norge kan gå fra vekst til volum. Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft åpnet arrangementet med et innlegg om hvilke rolle solenergi kan spille på veien mot lavutslippssamfunnet. 
  Ministeren la vekt på at solenergi er en ren energikilde som ikke ødelegger naturen eller beslaglegger arealer. 
  – Vi har mye å lære av andre land, slik at vi kan utløse mer av solenergipotensialet i Norge, sa Sundtoft. Hun beskrev også at overgangen til lavenergisamfunnet krever en omstilling i samfunnet, og at solenergi spiller en viktig rolle i en slik omstilling. Hun avsluttet med å si at vi bare har sett begynnelsen på en solenergirevolusjon. 

Paneldebatt
Deltakerne på Solenergidagen fikk høre om erfaringer med en rekke offentlige og private solcelle- og solfangeranlegg i Norge, Danmark og Østerrike. Mot slutten av dagen ledet Marius Holm fra Zero en paneldebatt der Jens Ulltveit-Moe, Øyvind Leistad fra Enova, Ragnhild Aalstad fra Statsbygg, Ola Elvestuen fra Venstre, Torunn Husvik fra Arbeiderpartiet og Thor Christian Tuv fra FUSen diskuterte bruken av solenergi i Norge og hvordan vi kan gå fra vekst til volum. 
  – I løpet av den siste tiden har vi fått flere erfaringer fra solfanger- og solcelleanlegg i Norge, sa generalsekretær Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening. – Vi ser en stor vekst i interessen for solenergi, og Norge bør nå tilrettelegge for økt bruk av solenergi i både eksisterende og nye bygninger.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1