Tips redaksjonen
19.12.2014

To nye MCS kombinert oljefyrt/avgasskjeler til TERSAN Shipyard

Parat Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere nye kjelanlegg til to fiskebåter – frysetrålere som skal bygges på skipsverftet Tersan i Yelova, Tyrkia.

Anleggene er til Tersans nybygg nr. 1060 og 1066 og vil blant annet bli utrustet med en dampkjele av type MCS, en kombinerte oljefyrt/avgasskjele konstruert for høy dampproduksjon i avgasseksjonen ved lavere motorbelastning når fiskefabrikken normalt går for fullt og behovet for damp er størst.
   Begge trålerne er konstruert av Skipsteknisk i Ålesund i henholdsvis ST-116- og ST-118-design. Det er lagt stor vekt på at nybyggene skal få en grønn miljøprofil med lavt energiforbruk som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav. I tillegg vil all fangst bli tatt vare på. 
   Fabrikken vil utrustes for produksjon av hodekappet og sløyet fisk. Avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje.
   Tråleren ST-116 er kontrahert og skal leveres til den russiske kunden ANDEG (Agricultural Processing Cooperative Fishing Collective Farm), mens tråleren ST-118 skal leveres til det grønlandske rederiet Sikuaq Trawl A/S og rederfamilien Christensen.

Begge båtene skal leveres i løpet av 2016.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1