Tips redaksjonen
20.07.2015

To norske innovasjoner gir sikrere maritime operasjoner

Kongsberg Seatex har utviklet et nytt posisjoneringssystem som hindrer ulykker til havs. Rolls-Royce Marine har laget en applikasjon som holder fartøyet stabilt. Nå hedres de med Merket for god design.

Onsdag ettermiddag 15. april mottok Kongsberg Seatex og Rolls-Royce Marine den ettertraktede designutmerkelsen på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Utdelingen skjedde på Designdagen, landets viktigste møteplass for designbransjen, næringsliv og offentlig sektor.
   – Bruk av designkompetanse har blitt en nødvendighet for å lykkes nesten uavhengig av hvilken bransje du er i, og hvilke målgrupper du retter deg mot. Mottakerne av Merket for god design 2015 viser at de kan løse samfunnsutfordringer og skape innovative, lønnsomme produkter og tjenester, sier Thea Mehl. Hun er prosjektleder for designutmerkelser i Norsk design- og arkitektursenter, som står bak prisene.
 
Rolls-Royce Marine: Design i førersetet 
Marginene er små, og konsekvensene store når skip skal holdes i posisjon. Det siste en kaptein som allerede kjemper mot vind og bølger trenger, er et uoversiktlig system på broen. Rolls-Royce Marine bestemte seg for å skape et helhetlig arbeidsmiljø på broen ved hjelp av en designdrevet innovasjonsprosess.
   – Designdrevet utvikling er noe vi bruker aktivt på mange områder for å skille oss fra konkurrentene. Denne designstrategien har hjulpet oss med å innta førersetet på markedet med våre over 200 ulike maritime produkter, forteller prosjektleder Frøy Birte Bjørneseth i Rolls-Royce Marine.
 
Ville skape helhetlig skipsbro 
Gjennom flere år har Rolls-Royce Marine utviklet applikasjoner til bruk på skipsbroen, som gjerne skal kunne kobles til ulike systemer fra samarbeidspartnere. Etter hvert satt selskapet med et stort antall ulike løsninger for styring. Selskapet samlet seg derfor bak en visjon: et ønske om å skape og selge én helhetlig Rolls-Royce-bro, «Rolls-Royce Unified Bridge». En felles designplattform måtte utvikles. 
   Produktet Icon DP – en applikasjon som brukes for å holde skip på samme posisjon – ble valgt ut som best egnet til å basere en designdrevet innovasjonsprosess rundt. Arbeidet med Icon DP skulle legge grunnlaget for et felles designrammeverk for alle applikasjonene på den helhetlige broen.
   Eggs Design ble hentet inn for å lage et grafisk rammeverk som kunne skaleres for å passe til de ulike applikasjonene og ta hensyn til informasjonsmengden og behovet for informasjon til enhver tid. De startet en brukerstyrt designprosess der de observerte arbeidsrutiner om bord og brukertestet ulike konsepter.
 
Berøringsskjermer og 3D-orientering 
Resultatet er en redesignet applikasjon med en rekke nyskapende grep. Nøkkelinformasjon løftes fram, mens sekundærinformasjon ligger tilgjengelig på et lavere nivå i løsningen. Dette gir oversikt slik at potensielt farlige situasjoner kan forutses lenge før alarmen går. Berøringsskjermer gir mannskapet på broen større nærhet til funksjonene og gjør det mulig å være mer effektiv i en presset situasjon. Et interaktivt 3D-verktøy gir bedre forståelse for skipets posisjon, og reduserer dermed sjansen for feilbeslutninger.
   Den første leveransen av Icon DP gikk til Stril Luna, et forsyningsfartøy i offshorebransjen som er eid av Simon Møkster Shipping. Dette var også pilotleveransen av Rolls-Royce Unified Bridge. Også Far Sleipner, et avansert subsea- og konstruksjonsfartøy eid av Farstad Shipping, er nå utstyrt med Unified Bridge og posisjoneringssystemet DP3.
 
Kongsberg Seatex: Ekstrem posisjonering 
Arbeidshverdagen i offshorebransjen handler om ekstreme forhold, små sikkerhetsmarginer og store konsekvenser dersom noe går galt. Stadig større fartøy og mer komplekse operasjoner stiller stadig større krav til posisjoneringsløsningene. Kongsberg Seatex så et behov i markedet for en mer brukervennlig og pålitelig løsning.
   – Vi ønsket å skape et nytt referansesystem for fartøy som er avhengig av å holde posisjon under alle slags vind- og bølgeforhold, som et slags form for elektronisk anker. Vi hadde den grunnleggende laserteknologien på plass, men vi visste vi måtte utvikle en løsning som var bedre enn de som allerede fantes på markedet, sier Arne Rinnan, teknisk direktør i Kongsberg Seatex.
 
Tok med designere om bord 
Det ble tidlig klart at design kom til å bli en avgjørende faktor. Derfor ble Inventas trukket inn i produktdesignrollen, mens Halogen ble hyret for å bidra med interaksjonsdesign. 
   – Det var viktig for oss å studere brukeromgivelsene nøye. Selv om vi allerede hadde god kunnskap om de aktuelle operasjonene, valgte vi å ta med interaksjonsdesignere om bord for å observere og intervjue brukerne i deres rette miljø. Dette ga oss viktig innsikt som vi tok med oss videre i prosessen, forteller Rinnan.
 
Færre interaksjoner 

Resultatet er et laserbasert posisjoneringssystem – SpotTrack – som eliminerer mange av interaksjonene som tradisjonelle systemer krever. Det trengs bare et par tastetrykk for å sette opp SpotTrack for en ny operasjon. Dette gjør jobben for operatøren enklere og reduserer muligheten for feil. Det gjør også at operatøren får mer tillit til at systemet virker som det skal. 
   – På den måten kan operatøren fokusere på operasjonen og ikke være operatør av teknisk krevende utstyr, sier Rinnan.
   Den fysiske sensoren er sylinderformet og gir assosiasjoner til tradisjonelle lys og lykter som har blitt brukt i skipsfarten gjennom tidene. Mørkt glass skjuler teknologien, beskytter mot sollys og gir et sofistikert uttrykk. Skråflater gjør at vann renner av sensoren og hindrer at sjøfugl slår seg ned.
   SpotTrack ble lansert på en internasjonal offshoremesse i New Orleans i oktober 2013 og kom i salg i fjor høst. – Tilbakemeldingene har vært svært gode, noe som også gjenspeiles i etterspørselen. Vi har gode indikasjoner på at SpotTrack kommer til å bli en ny markedssuksess for oss, sier Arne Rinnan.

Kilde: Pressenytt/foto: Roll-Royce Marine

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1