Tips redaksjonen
13.06.2016

To av tre nordmenn handler på nett

En landsdekkende undersøkelse gjennomført av InFact viser at 59 prosent av befolkningen handler på nett i 2016. Undersøkelsen viser at menn handler mer enn kvinner, og at trøndere er de mest aktive netthandlerne i Norge.

I undersøkelsen som er gjennomført av InFact på vegne av utstyrsleverandøren Wee.no, svarer 58,8 prosent av befolkningen at de handler fysiske varer på nett i 2016. Befolkningen i Midt-Norge topper listen med 63,5 prosent netthandlere, noe som er en økning på hele 6,5 prosent siden forrige måling i 2014. Befolkningen i Oslo oppgir imidlertid at de handler mer hyppig på nett enn alle øvrige regioner.

Menn handler mer enn kvinner
I den landsdekkende undersøkelsen svarer også betydelig flere menn enn kvinner at de netthandler i 2016. Siden undersøkelsen i 2014 har andelen norske menn som svarer at de netthandler økt med 4,8 prosent, fra 59,8 til 64,6 prosent, mens tilsvarende andel for kvinner har sunket marginalt, fra 54,3 til 53,2 prosent. Totalt sett har andelen netthandlere steget med to prosent siden 2014.

Selger traktorer og gravemaskiner på nett
Daglig leder i den nettbaserte utstyrsleverandøren Wee.no, Rune Wee, mener det i hovedsak er varetype og verdi på produktene i netthandelen som har endret seg.
   – Menn blir stadig mer komfortable med å handle fysiske varer på nett og samtidig mer åpne for å handle større og mer kostbare produkter. I dag selger vi for eksempel både traktorer og gravemaskiner over nett, som var utenkelig for bare få år siden. At netthandel generelt fortsetter veksten, er ingen overraskelse og helt i trå med forventning, sier daglig leder i Wee.no, Rune Wee.
   Undersøkelsen viser at jo yngre du er, desto større sjanse er det for at du netthandler. I gruppen mellom 18 og 29 år oppgir 78 prosent at de handler på nett, mens 19,5 prosent av alle over 65 år oppgir det samme. Samtlige aldersgrupper har vekst i antall netthandlere, men gruppen mellom 30 og 44 år handler hyppigst på nett. Her svarer over 50 prosent at de handler mellom seks og 30 ganger årlig.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1