Tips redaksjonen
14.12.2015

Tingenes internett skal effektivisere vinproduksjonen

Ericsson samarbeider med Intel, Telenor Connexion og MyOmega System Technologies om å bygge en sikker IoT-tjeneste for mer effektiv vinproduksjon.

Fire vinprodusenter i Mosel-dalen deltar allerede i et forsøksprosjekt.
   Fra solcelledrevne stolper plassert mellom vinrankene innhentes informasjon om jord- og luftfuktighet, temperatur og solens intensitet ved hjelp av IoT-sensorer og Intel-baserte teknologier tilkoblet Ericssons skybaserte IoT-, M2M- og B2B-plattform DCP (Device Connection Platform). Informasjonen kan brukes til å utføre prediktiv analyse, planlegge ressursbruk og fjernovervåke i sanntid, som igjen kan føre til høyere kvalitet, lavere kostnader og redusert miljøbelastning.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1