Tips redaksjonen
04.07.2014

Tilbyr DNA-tester angående helse og livsstil

Swereco Group har lansert åtte ulike selvtester under det nye varemerket YesNo. Produktet består av selvtester når det gjelder helse og livsstil.

Syv av selvtestene er DNA-basert, mens den åttende selvtesten er en hurtigtest der man leser av et svar på en teststrimmel hjemme umiddelbart etter at testen er tatt. Porteføljen inkluderer tester som påviser urinveisinfeksjon, laktoseintoleranse, hud- og fotsopp, neglesopp, økt risiko for blodpropp ved østrogeninntak, bakterie- og soppproblemer i underlivet, klassifisering av muskelegenskaper og genprofil for fettopptak og BMI.
  – Selvtestene til YesNo er et alternativ for dem som ønsker å få et raskt og pålitelig svar, og som i første omgang søker etter informasjon. Informasjonen som gis, er ment å kunne benyttes i alt fra livstilsforbedrende tiltak til forebyggende og behandlede helsearbeid, sier Henning Rytterager, Managing Director i Swereco Group. 

Klassifisering av muskelegenskaper
En av de helt nye DNA-testene er selvtesten for kartlegging av muskelegenskap, som viser hvilken genvariant av ACTN3-genet man er bærer av. Selvtesten henvender seg til personer som er interessert i å vite mer om sine genetiske varianter og hvordan disse kan påvirke treningsform, intensitet og tid for innhenting. Med resultatet av denne testen kan man få veiledning i hvordan man på best måte kan optimere sin trening ut fra genetisk profil.
  – Det er ingen tilfeldighet at Swereco Group lanserer en rekke selvtester på det nordiske markedet. Initiativet er basert på at DNA-forskningen har kommet så langt at du nå kan gjennomføre DNA-analyse med høy pålitelighet og nøyaktighet. I tillegg befinner man seg i en tid der folk i økende grad søker kunnskap om egen helsetilstand på egenhånd, forteller Rytterager. 

Genprofil for fettopptak og BMI
Med denne selvtesten får du raskt og enkelt svar på om du genetisk sett har økt risiko for å utvikle fedme og høye verdier for blodfett, og om hvordan din BMI påvirkes av forskjellige typer fett. Selvtesten henvender seg til personer som er interessert i å vite mer om koblingen mellom gener og ernæring, og hvordan man kan påvirke sin BMI og blodfettet gjennom kosten. Resultatet fra selvtesten gir veiledning i hvordan man kan påvirke sin BMI og sitt blodfett positivt gjennom å endre kosten og sin fysiske aktivitet. 

Analyse
De DNA-baserte testene sendes anonymt og kostnadsfritt inn til laboratoriet Dymamic Code i Linköping for analyse. Prøvesvarene oppgis å ha en metodologisk sikkerhet på 99,5 prosent og skal være like sikre som prøvesvar hos legen. De kan trygt hentes ut fra www.yesnotest.no ved å oppgi en personlig kode.
  YesNo gir kunden tydelig beskrivelse om hva testresultatet betyr og gir veiledning og råd til neste steg som kan være å oppsøke lege eller annen type rådgivning. 

Dynamic Code
Alle DNA-testene er utviklet av Dynamic Code. Dynamic Code er sertifisert med ISO/IEC 17025 av Swedac. Selvtestene er CE-merket av IVD-direktivet og registrert hos i EUDAMED (European Databank on Medical Devices, en database som blant annet Helsedirektoratet er tilknyttet). Dette innebærer blant annet at testmetoden er klinisk testet og utprøvd i personstudier og har samme svarsikkerhet som hos prøvetaking hos lege.
  Se for øvrig http://www.dynamiccode.se/om-dynamic-code/om-oss
  Swereco Group har inngått distribusjonsavtaler med Lloyds Pharmacy Group, Pharmacy Cardiac og Alliance Healthcare i Norge.
  Selvtestene vil i første omgang selges på Boots apotek til veiledende priser fra kr 99 til kr. 399.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1